С П И С Ъ К

на паралелките, професиите и специалностите,

по които се осъществява обучение в Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм

учебна 2023 / 2024 година

 

№ по ред

Професия / специалност

Клас

Брой ученици в класа

Класен ръководител

1.

Организатор Интернет приложения

Електронна търговия

26

Димитър Спасов

2.

Хотелиер

Организация на хотелиерството

27

Катя Семерджиева

3.

Ресторантьор

Кетъринг

27

Диана Хаджиатанасова

4.

Организатор Интернет приложения

Електронна търговия

26

Мая Глушкова

5.

Хотелиер

Организация на хотелиерството

26

Нели Налбантова

6.

Ресторантьор

Кетъринг

26

Красимира Алексиева

7.

Организатор Интернет приложения

Електронна търговия

10а

26

Иванка Джонджорова

8.

Хотелиер

Организация на хотелиерството

10б

26

Наталия Добрева

9.

Ресторантьор

Кетъринг

10в

26

Недялка Георгиева

10.

Организатор Интернет приложения

Електронна търговия

11а

25

Валентина Калчева

11.

Екскурзовод

Екскурзоводско обслужване

11б

25

Тина Янева

12.

Ресторантьор

Кетъринг

11в

26

Невена Кехайова

13.

Организатор Интернет приложения

Електронна търговия

12а

23

Корнелия Владева

14.

Хотелиер

Организация на хотелиерството

12б

22

Гергана Тенева

15.

Ресторантьор

Кетъринг

12в

20

Петя Гайтанджиева