С П И С Ъ К

на паралелките, професиите и специалностите,

по които се осъществява обучение в Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм

учебна 2020 / 2021 година

 

№ по ред

Професия / специалност

Клас

Брой ученици в класа

Класен ръководител

1.

Организатор Интернет приложения

Електронна търговия

26

Валентина Калчева

2.

Екскурзовод

Екскурзоводско обслужване

26

Тина Янева

3.

Ресторантьор

Кетъринг

26

Невена Кехайова

4.

Организатор Интернет приложения

Електронна търговия

24

Корнелия Владева

5.

Хотелиер

Организация на хотелиерството

25

Гергана Тенева

6.

Ресторантьор

Кетъринг

25

Петя Гайтанджиева

7.

Икономист

Икономика и мениджмънт

10а

18

Тома Башкехайов

8.

Хотелиер

Организация на хотелиерството

10б

21

Нели Налбантова

9.

Ресторантьор

Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

10в

22

Мария Чочева

10.

Икономист

Икономика и мениджмънт

11а

25

Димитър Спасов

11.

Екскурзовод

Екскурзоводско обслужване

11б

21

Катя Семерджиева

12.

Ресторантьор

Кетъринг

11в

23

Диана Хаджиатанасова

13.

Офис мениджър

Бизнес администрация

12а

24

Иванка Джонджорова

14.

Ресторантьор

Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

12б

20

Недялка Георгиева