С П И С Ъ К

на паралелките, професиите и специалностите,

по които се осъществява обучение в Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм

учебна 2021 / 2022 година

 

№ по ред

Професия / специалност

Клас

Брой ученици в класа

Класен ръководител

1.

Организатор Интернет приложения

Електронна търговия

26

Иванка Джонджорова

2.

Хотелиер

Организация на хотелиерството

26

Наталия Добрева

3.

Ресторантьор

Кетъринг

26

Недялка Георгиева

4.

Организатор Интернет приложения

Електронна търговия

26

Валентина Калчева

5.

Екскурзовод

Екскурзоводско обслужване

26

Тина Янева

6.

Ресторантьор

Кетъринг

26

Невена Кехайова

7.

Организатор Интернет приложения

Електронна търговия

10а

24

Корнелия Владева

8.

Хотелиер

Организация на хотелиерството

10б

25

Гергана Тенева

9.

Ресторантьор

Кетъринг

10в

23

Петя Гайтанджиева

10.

Икономист

Икономика и мениджмънт

11а

18

Тома Башкехайов

11.

Хотелиер

Организация на хотелиерството

11б

20

Нели Налбантова

12.

Ресторантьор

Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

11в

19

Мария Чочева

13.

Икономист

Икономика и мениджмънт

12а

24

Димитър Спасов

14.

Екскурзовод

Екскурзоводско обслужване

12б

20

Катя Семерджиева

15.

Ресторантьор

Кетъринг

12в

21

Диана Хаджиатанасова