С П И С Ъ К

на паралелките, професиите и специалностите,

по които се осъществява обучение в Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм

учебна 2016 / 2017 година

 

№ по ред

Професия / специалност

Клас

Брой ученици в класа

Класен ръководител

1.

Офис мениджър

Бизнес администрация

8

26

Иванка Джонджорова

2.

Офис мениджър

Бизнес администрация

9 а

26

Пенка Василева

3.

Ресторантьор

Кетъринг

9 б

15

Тина Янева

4.

Администратор в хотелиерството

Организация на обслужването в хотелиерството

9 в

19

Валентина Калчева

5.

Ресторантьор

Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

9 г

28

Гергана Томова

6.

Икономист

Икономика и мениджмънт

10 а

27

Наталия Добрева

7.

Администратор в хотелиерството

Организация на обслужването в хотелиерството

10 б

27

Александра Александрова

8.

Готвач

Производство на кулинарни изделия и напитки

10 в

25

Мария Колева

9.

Икономист

Икономика и мениджмънт

11 а

23

Емилия Иванова

10.

Екскурзовод

Екскурзоводско обслужване

11 б

26

Тома Башкехайов

11.

Ресторантьор

Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

11 в

24

Мария Чочева

12.

Икономист

Икономика и мениджмънт

12 а

26

Диана Хаджиатанасова

13.

Екскурзовод

Екскурзоводско обслужване

12 б

24

Катя Семерджиева

14.

Ресторантьор

Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

12 в

29

Димитър Спасов

15.

Ресторантьор

Производство на кулинарни изделия и напитки

/ задочна форма на обучение /

11 г

16

Румяна Денева