С П И С Ъ К

на паралелките, професиите и специалностите,

по които се осъществява обучение в Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм

учебна 2018 / 2019 година

 

№ по ред

Професия / специалност

Клас

Брой ученици в класа

Класен ръководител

1.

Икономист

Икономика и мениджмънт

8 а

19

Тома Башкехайов

2.

Хотелиер

Организация на хотелиерството

24

Ивелина Георгиева

3.

Ресторантьор

Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

8 в

26

Мария Чочева

4.

Икономист

Икономика и мениджмънт

 

26

Димитър Спасов

5.

Екскурзовод

Екскурзоводско обслужване

25

Катя Семерджиева

6.

Ресторантьор

Кетъринг

27

Диана Хаджиатанасова

7.

Офис мениджър

Бизнес администрация

10а

26

Иванка Джонджорова

8.

Ресторантьор

Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

10б

26

Недялка Георгиева

9.

Офис мениджър

Бизнес администрация

11 а

26

Пенка Василева

10.

Ресторантьор

Кетъринг

11 б

13

Тина Янева

11.

Администратор в хотелиерството

Организация на обслужването в хотелиерството

11 в

19

Валентина Калчева

12.

Ресторантьор

Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

11 г

28

Гергана Томова

13.

Икономист

Икономика и мениджмънт

12а

24

Наталия Добрева

14.

Администратор в хотелиерството

Организация на обслужването в хотелиерството

12 б

27

Александра Александрова

15.

Готвач

Производство на кулинарни изделия и напитки

12 в

22

Петя Гайтанджиева