С П И С Ъ К

на паралелките, професиите и специалностите,

по които се осъществява обучение в Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм

учебна 2017 / 2018 година

 

№ по ред

Професия / специалност

Клас

Брой ученици в класа

Класен ръководител

1.

Икономист

Икономика и мениджмънт

 

25

Димитър Спасов

2.

Екскурзовод

Екскурзоводско обслужване

24

Катя Семерджиева

3.

Ресторантьор

Кетъринг

26

Диана Хаджиатанасова

4.

Офис мениджър

Бизнес администрация

26

Иванка Джонджорова

5.

Ресторантьор

Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

29

Недялка Георгиева

6.

Офис мениджър

Бизнес администрация

10 а

26

Пенка Василева

7.

Ресторантьор

Кетъринг

10 б

15

Тина Янева

8.

Администратор в хотелиерството

Организация на обслужването в хотелиерството

10 в

18

Валентина Калчева

9.

Ресторантьор

Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

10 г

29

Гергана Томова

10.

Икономист

Икономика и мениджмънт

11 а

26

Наталия Добрева

11.

Администратор в хотелиерството

Организация на обслужването в хотелиерството

11 б

27

Александра Александрова

12.

Готвач

Производство на кулинарни изделия и напитки

11 в

25

Мария Колева

13.

Икономист

Икономика и мениджмънт

12 а

23

Емилия Иванова

14.

Екскурзовод

Екскурзоводско обслужване

12 б

26

Тома Башкехайов

15.

Ресторантьор

Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

12 в

23

Мария Чочева

16.

Ресторантьор

Производство на кулинарни изделия и напитки

/ задочна форма на обучение /

12 г

16

Румяна Денева