I. Обезопасяване на районите около сградите на училището

  • Преди започване на учебната година комисията прави преглед на пътната сигнализация и маркировка на улиците около училището и прави предложения до кметството /комисиите по организация и безопасност на движението/ за подобряване организацията на движението в района на училището;
  • Прави преглед на съоръженията, монтирани пред входовете на училището, осигуряващи безопасност на учениците – предпазни мантинели и пана, изкуствени препятствия на улицата за принудително намаляване скоростта на движение на МПС;
  • Планира ползването на органите на пътна полиция за провеждане на беседи с учениците.

 

II. В началото на учебната година са предприети следните действия:

  • В началото на учебната година класните ръководители в ЧК да запознаят учениците с пътно-транспортната обстановка в района на училище.
  • Изготвен график за провеждане на темите по БДП в ЧК.
  • Провеждане на инструктажи по БДП – пет-минутки в края на последния час

III. Отбелязване на:

  • 22 септември – Европейски ден без автомобили
  • Световния ден за възпоминание на загиналите при ПТП