Г Р А Ф И К

за провеждане на контролни и класни работи

през втори учебен срок на учебната 2022 / 2023 година

Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм

 

 

по ред

Учебен предмет

8а клас

 

 

II

III

IV

V

VI

класна работа

1

Български език и литература

22.02

22.03

07.04

 

 

31.05

2

Английски език

23.02

23.03

26.04

 

12.06

16.05

3

Математика

 

 

 

 

 

08.06

 

по ред

Учебен предмет

 клас

 

 

II

III

IV

V

VI

класна работа

1

Български език и литература

23.02

16.03

06.04

 

 

18.05

2

Английски език

 

06.03

 

 

 

05.06

3

Математика

 

 

 

 

 

08.06

 

по ред

Учебен предмет

 клас

 

 

II

III

IV

V

VI

класна работа

1

Български език и литература

23.02.

16.03.

06.04.

 

 

18.05.

2

Английски език

22.02.

 

 

 

 

09.06.

3

Математика

 

 

 

 

 

14.06.

 

по ред

Учебен предмет

 клас

 

 

II

III

IV

V

VI

класна работа

1

Български език и литература

 

01.03.

 

 

 

31.05.

2

Английски език

21.02.

 

 

 

 

09.06.

3

Немски език

 

15.03.

 

 

 

10.05.

4

Математика

 

 

 

 

 

06.06.

 

по ред

Учебен предмет

 клас

 

 

II

III

IV

V

VI

класна работа

1

Български език и литература

 

06.03.

 

 

 

12.06.

2

Английски език

 

07.03.

 

 

 

09.06.

3

Немски език

 

14.03.

 

 

 

09.05.

4

Математика

 

16.03.

20.04.

 

 

30.05.

 

по ред

Учебен предмет

 клас

 

 

II

III

IV

V

VI

класна работа

1

Български език и литература

 

06.03.

 

 

 

12.06.

2

Английски език

 

21.03.

 

 

 

16.05.

3

Немски език

 

13.03.

 

 

 

22.05.

4

Математика

 

 

 

 

 

06.06.

 

по ред

Учебен предмет

10а  клас

 

 

II

III

IV

V

VI

класна работа

1

Български език и литература

10.02.

10.03.

 

 

 

16.05.

2

Английски език

 

01.03.

 

 

 

31.05.

3

Немски език

 

13.03.

 

 

 

22.05.

4

Математика

 

 

 

 

 

06.06.

 

по ред

Учебен предмет

10б  клас

 

 

II

III

IV

V

VI

класна работа

1

Български език и литература

13.02.

13.03.

 

 

 

29.05.

2

Английски език

 

10.03

 

 

 

09.06.

3

Немски език

 

15.03.

 

 

 

17.05.

4

Математика

 

 

 

 

 

07.06.

 

 

по ред

Учебен предмет

10в  клас

 

 

II

III

IV

V

VI

класна работа

1

Български език и литература

10.02.

10.03.

 

 

 

16.05.

2

Английски език

27.02.

 

 

 

 

29.05.

3

Немски език

 

07.03.

 

 

 

09.05.

4

Математика

 

 

 

 

 

07.06.

 

по ред

Учебен предмет

11а  клас

 

 

II

III

IV

V

VI

класна работа

1

Български език и литература

 

08.03.

05.04.

 

 

07.06.

2

ЧЕП – АЕ

 

 

 

18.05.

 

 

3

Немски език

 

 

 

 

 

24.04.

4

Математика

 

 

 

 

 

30.05.

 

по ред

Учебен предмет

11б  клас

 

 

II

III

IV

V

VI

класна работа

1

Български език и литература

 

08.03.

05.04.

 

 

07.06.

2

ЧЕП – АЕ

 

 

25.04.

 

 

 

3

Немски език

 

 

 

 

 

02.05.

4

Математика

 

 

 

 

 

30.05.

 

по ред

Учебен предмет

11в  клас

 

 

II

III

IV

V

VI

класна работа

1

Български език и литература

 

08.03.

05.04.

 

 

07.06.

2

ЧЕП – АЕ

 

 

27.04.

 

 

 

3

Немски език

 

 

 

 

 

28.04.

4

Математика

 

 

 

 

 

30.05.

 

по ред

Учебен предмет

12а  клас

 

 

II

III

IV

V

VI

кл. раб.

1

Български език и литература

20.02.

15.03.

 

 

 

03.04.

2

ЧЕП – АЕ

 

20.03.

 

 

 

 

3

Немски език

 

 

 

 

 

24.03.

4

Математика

 

 

 

 

 

29.03.

5

БЕЛ – РП

 

10.03.

 

 

 

07.04.

 

по ред

Учебен предмет

12б  клас

 

 

II

III

IV

V

VI

класна работа

1

Български език и литература

09.02.

07.03.

 

 

 

18.04.

2

ЧЕП – АЕ

 

20.03.

 

 

 

 

3

Немски език

 

14.03.

 

 

 

23.03.

4

Математика

 

 

 

 

 

30.03.

5

БЕЛ – РП

 

10.03.

 

 

 

07.04.

 

по ред

Учебен предмет

12в  клас

 

 

II

III

IV

V

VI

класна работа

1

Български език и литература

23.02.

15.03.

 

 

 

06.04.

2

ЧЕП – АЕ

 

20.03.

 

 

 

 

3

Немски език

 

 

 

 

 

23.03.

4

Математика

 

 

 

 

 

30.03.

5

БЕЛ – РП

 

10.03.

 

 

 

07.04.