ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ – САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Редовни сесии: януарска от 06.01.2022г. до 31.01.2022г.;

                           априлска: от 11.04.2022г. до 29.04.2022г. 

Професия: „Готвач“,

Специалност: „Производство на кулинарни изделия и напитки“

По учебен план от 2004г

 

 

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

редовна сесия

XII клас

януарска

априлска

1.

Български език и литература

10.01.2022г.

 

2.

Математика

 

12.04. 2022г.

3.

Свят и личност

17.01.2022г.

 

4.

Физическо възпитание и спорт

 

13.04. 2022г.

5.

Икономика

19.01.2022г.

 

6.

Чужд език по професията - английски

 

11.04.2022г.

7.

Отчетност на фирмата

 

18.04.2022г.

8.

Технология на кулинарната продукция

13.01.2022г.

 

9.

Учебна практика - Технология на кулинарната продукция

18.01.2022г.

 

10.

Производствена практика

 

22.04.2022г.

11.

ЗИП - БЕЛ

 

15.04.2022г.

12.

ЗИП - Философия

12.01.2022г.

 

13.

ЗИПП – Учебна практика - Технология на кулинарната продукция

14.01.2022г.

 

 

 

 

 

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ – САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

Редовни сесии: януарска от 06.01.2022г. до 31.01.2022г.;

    априлска: от 11.04.2022г. до 29.04.2022г.

 

Професия: „Ресторантьор“

Специалност: „Производство и обслужване на заведенията за хранене и развлечения“

По учебен план от 2009г.

 

 

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

редовна сесия

XII клас

януарска

априлска

1.

Български език и литература

10.01.2022г.

 

2.

Математика

 

12.04. 2022г.

3.

Свят и личност

17.01.2022г.

 

4.

Физическо възпитание и спорт

 

13.04. 2022г.

5.

Чужд език по професията - английски

 

11.04.2022г.

6.

Мениджмънт в туризма

12.01.2022г.

 

7.

Технология на кулинарната продукция

13.01.2022г.

 

8.

Сервиране и барманство

20.01.2022г.

 

9.

Сомелиерство

19.01.2022г.

 

10.

Отчитне на ресторантьорската дейност

 

18.04.2022г.

11.

Учебна практика - Технология на кулинарната продукция

18.01.2022г.

 

12.

Учебна практика – Сервиране и барманство

21.01.2022г.

 

13.

Учебна практика – Организация на производството и обслужването в заведенията за хранене и развлечения

 

21.04.2022г.

14.

Учебна практика – Сомериерсатво

 

20.04.2022г.

15.

Производствена практика

 

22.04.2022г.

16.

ЗИП - БЕЛ

 

15.04.2022г.

17.

ЗИП – Биология и ЗО

 

14.04.2022г.

18.

ЗИПП – Учебна практика – Технология на кулинарната продукция

14.01.2022г.

 

 

 

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ – САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Редовни сесии: януарска от 06.01.2022г. до 31.01.2022г.;

                            априлска: от 11.04.2022г. до 29.04.2022г.

 

Професия: „Ресторантьор“,

Специалност: „Кетъринг“

По учебен план от 2018г. 

 

 

 

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

Редовни изпитни сесии

 IX клас

X клас

XI клас

януарска

априлска

януарска

априлска

януарска

априлска

1.

Български език и литература

10.01.2022

 

 

10.01.2022

 

 

10.01.2022

 

 

2.

Чужд език - Английски

12.01.2022

 

12.01.2022

 

-

-

3.

Чужд език – Немски

24.01.2022

 

24.01.2022

 

24.01.2022

 

4.

Математика

 

12.04.2022

 

12.04.2022

 

12.04.2022

5.

Информационни технологии

 

11.04.2022

 

11.04.2022

-

-

6.

Истории и цивилизации

20.01.2022

 

20.01.2022

 

-

-

7.

География и икономика

11.01.2022

 

11.01.2022

 

-

-

8.

Философия

17.01.2022

 

17.01.2022

 

-

-

9.

Гражданско образование

-

-

-

-

 

 

10.

Биология и здравно образование

 

14.04.2022

 

14.04.2022

-

-

11.

Физика и астрономия

 

15.04.2022

 

15.04.2022

-

-

12.

Химия и опазване на околната среда

 

19.04.2022

 

19.04.2022

-

-

13.

Музика

25.01.2022

 

25.01.2022

 

-

-

14.

Изобразително изкуство

 

21.04.2022

 

21.04.2022

-

-

15.

Физическо възпитание и спорт

 

13.04.2022

 

13.04.2022

 

13.04.2022

16.

Здравословни и безопасни условия на труд

26.01.2022

 

-

-

-

-

17.

Чужд език по професията

-

-

-

-

 

11.04.2022

18.

Икономика

-

-

 

 

-

-

19.

Специализиран софтуер

-

-

-

-

19.01.2022

 

20.

Организация и реализация на кетърингови събития

-

-

-

-

20.01.2022

 

21.

Гостоприемство в туристическата индустрия

14.01.2022

 

14.01.2022

 

14.01.2022

 

22.

Кулинарни изделия и напитки за кетъринг

-

-

13.01.2022

 

13.01.2022

 

23.

Безопасност и долекарска помощ при кетърингово събитие

-

-

26.01.2022

 

-

-

24.

Отчетност и работа с документи

 

18.04.2022

-

-

-

-

25.

Хигиена на храненето и стандарти в кетъринга

19.01.2022

 

-

-

-

-

26.

Сервиране – РПП

 

22.04.2022

-

-

-

-

27.

Учебна практика - Кулинарни изделия и напитки за кетъринг - РПП

18.01.2022

 

 

-

-

-

-

28.

Учебна практика - Кулинарни изделия и напитки за кетъринг

-

-

18.01.2022

 

-

-

29.

Учебна практика – Сервиране - РПП

 

20.04.2022

 

20.04.2022

 

20.04.2022

30.

Учебна практика –Барманство - РПП

-

-

-

-

 

21.04.2022

31.

Учебна практика – Организация и технология на кетърингови събития

-

-

-

-

 

19.04.2022

32.

Технологично обзавеждане - РПП

13.01.2022

 

-

-

-

-

33.

Учебна практика – Дизайн на ястия - РПП

 

25.04.2022

-

-

-

-

34.

Производствена практика

-

-

 

22.04.2022

 

 

22.04.2022

 

 

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ – САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

Редовни сесии: януарска от 06.01.2022г. до 31.01.2022г.;

априлска: от 11.04.2022г. до 29.04.2022г.

 

Професия: „Ресторантьор“,

Специалност: „Кетъринг“

По учебен план от 2017г.

 

 

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

Редовни изпитни сесии

XI клас

XII клас

януарска

априлска

януарска

априлска

1.

Български език и литература

10.01.2022

 

10.01.2022

 

2.

Чужд език – Немски език

24.01.2022

 

24.01.2022

 

3.

Математика

 

12.04.2022

 

12.04.2022

4.

Гражданско образование

17.01.2022

 

17.01.2022

 

5.

Физическо възпитание и спорт

 

13.04.2022

 

13.04.2022

6.

Чужд език по професията

 

11.04.2022

11.04.2022

11.04.2022

7.

Гостоприемство в туристическата индустрия

14.01.2022

 

 

14.01.2022

 

 

8.

Маркетинг в туристическата индустрия

-

-

 

 

9.

Специализиран софтуер

19.01.2022

 

-

-

10.

Микробиология и хигиена на храненето

26.01.2022

 

-

-

11.

Кулинарни техники и технологии в кетъринга

13.01.2022

 

13.01.2022

 

12.

Организация и технология на кетърингови събития

 

20.01.2022

 

20.01.2022

13.

Организация и отчетност на дейностите в кетъринга

-

-

 

18.04.2022

14.

Учебна практика – Кулинарни техники и технологии в кетъринга

18.01.2022

 

 

18.01.2022

 

 

15.

Учебна практика – Организация и технология на кетърингови събития

 

19.04.2022

-

-

16.

Учебна практика – Организация и отчетност на дейностите в кетъринга

-

-

 

20.04.2022

17.

Учебна практика – Сомелиерство  и барманство

-

-

 

21.01.2022

18.

Производствена практика

 

22.04.2022

 

22.04.2022

19.

БЕЛ – РП

-

-

 

15.04.2022

20.

Организация и технология на кетърингови събития – РПП

-

-

 

14.04.2022

21.

УП – Сервиране - РПП

 

 

-

-

22.

УП – Барманство - РПП

 

 

-

-

 

  

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ – САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

Редовни сесии: януарска от 06.01.2022г. до 31.01.2022г.;

априлска: от 11.04.2022г. до 29.04.2022г.

 

 

Професия: „Ресторантьор“,

Специалност: „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“

По учебен план от 2017г.

 

 

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

Редовни изпитни сесии

X клас

XI клас

януарска

априлска

януарска

априлска

1.

Български език и литература

10.01.2022

 

10.01.2022

 

2.

Чужд език - английски

12.01.2022

 

-

-

3.

Чужд език -  немски

24.01.2022

 

24.01.2022

 

4.

Математика

 

12.04.2022

 

12.04.2022

5.

Информационни технологии

 

11.04.2022

-

-

6.

История и цивилизации

20.01.2022

 

-

-

7.

География и икономика

11.01.2022

 

-

-

8.

Философия

17.01.2022

 

-

-

9.

Гражданско образование

-

-

17.01.2022

 

10.

Биология и здравно образование

 

14.04.2022

-

-

11.

Физика и астрономия

 

15.04.2022

-

-

12.

Химия и опазване на околната среда

 

19.04.2022

-

-

13.

Музика

25.01.2022

 

-

-

14.

Изобразително изкуство

 

21.04.2022

-

-

15.

Физическо възпитание и спорт

 

13.04.2022

 

13.04.2022

16.

Чужд език по професията

-

-

 

11.04.2022

17.

Икономика

19.01.2022

 

-

-

18.

Гостоприемство в туристическата индустрия

14.01.2022

 

14.01.2022

 

19.

Специализиран софтуер

-

-

19.01.2022

 

20

Отчетност и работа с документи

 

18.04.2022

-

-

21.

Микробиология и хигиена на храненето

26.01.2022

 

26.01.2022

 

22.

Кулинарни техники и технологии

13.01.2022

 

13.01.2022

 

23.

Организация на обслужването в ресторанта

-

-

 

14.04.2022

24.

Учебна практика – Кулинарни техники и технологии

18.01.2022

 

18.01.2022

 

25.

Учебна практика – Организация на обслужването в ресторанта

-

-

 

19.04.2022

26

Производствена практика

 

25.04.2022

 

22.04.2022

27.

Сервиране - РПП

 

22.04.2022

-

-

28.

УП – Сервиране - РПП

-

-

 

20.04.2022

29.

УП – Барманство - РПП

-

-

 

21.04.2022

  

 

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ – САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

Редовни сесии: януарска от 06.01.2022г. до 31.01.2022г.;

априлска: от 11.04.2022г. до 29.04.2022г 

 

Професия: „Хотелиер“,

Специалност: „Организация на хотелиерството

По учебен план от 2017г.

 

 

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

Редовни изпитни сесии

X клас

XI клас

януарска

априлска

януарска

априлска

1.

Български език и литература

10.01.2022

 

10.01.2022

 

2.

Чужд език - английски

11.01.2022

 

-

-

3.

Чужд език -  немски

24.01.2022

 

24.01.2022

 

4.

Математика

 

12.04.2022

 

12.04.2022

5.

Информационни технологии

 

11.04.2022

-

-

6.

История и цивилизации

20.01.2022

 

-

-

7.

География и икономика

11.01.2022

 

-

-

8.

Философия

17.01.2022

 

-

-

9.

Гражданско образование

-

-

17.01.2022

 

10.

Биология и здравно образование

 

14.04.2022

-

-

11.

Физика и астрономия

 

15.04.2022

-

-

12.

Химия и опазване на околната среда

 

19.04.2022

-

-

13.

Музика

25.01.2022

 

-

-

14.

Изобразително изкуство

 

21.04.2022

-

-

15.

Физическо възпитание и спорт

 

13.04.2022

 

13.04.2022

16.

Чужд език по професията

-

-

 

11.04.2022

17.

Икономика

19.01.2022

 

-

-

18.

Гостоприемство в туристическата индустрия

14.01.2022

 

14.01.2022

 

19.

Специализиран софтуер

-

-

19.01.2022

 

20

Технология на хотелиерското обслужване

13.01.2022

 

13.01.2022

 

21.

Организация и функциониране на сектор „Храни и напитки“

-

-

 

18.04.2022

22.

Безопасност и долекарска помощ в туризма

26.01.2022

 

26.01.2022

 

23.

Учебна практика – Технология на хотелиерското обслужване

18.01.2022

 

18.01.2022

 

24.

Учебна практика – Организация и функциониране на сектор „Храни и напитки“

-

-

 

20.04.2022

25.

Производствена практика

 

22.04.2022

 

22.04.2022

26.

Организация и функциониране на хотела - РПП

 

18.04.2022

-

-

27.

Учебна практика – Организация и функциониране на хотела - РПП

 

20.04.2022

-

-

28.

Допълнителни дейности в туризма – РПП

-

-

 

15.04.2022

29.

Учебна практика – Допълнителни дейности в туризма – РПП

-

-

 

21.04.2022

 

  

 

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ – САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

Редовни сесии: януарска от 06.01.2022г. до 31.01.2022г.;

априлска: от 11.04.2022г. до 29.04.2022г.

 

Професия: „Икономист“,

Специалност: „Икономика и мениджмънт

По учебен план от 2017г.

 

 

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

Редовни изпитни сесии

XI клас

XII клас

януарска

априлска

януарска

априлска

1.

Български език и литература

10.01.2022

 

10.01.2022

 

2.

Чужд език -  немски

24.01.2022

 

24.01.2022

 

3.

Математика

 

12.04.2022

 

12.04.2022

4.

Гражданско образование

17.01.2022

 

17.01.2022

 

5.

Физическо възпитание и спорт

 

13.04.2022

 

13.04.2022

6.

Чужд език по професията

 

11.04.2022

 

11.04.2022

7.

Икономика на предприятието

11.01.2022

 

-

-

 

Икономика и управление на предприятията

-

-

12.01.2022

 

8.

Право

 

14.04.2022

-

-

 

Търговско право

-

-

13.01.2022

 

9.

Статистика

13.01.2022

 

-

-

10.

Управление на маркетинга

 

15.04.2022

-

-

11.

Учебна практика – Статистика

18.01.2022

 

-

-

12.

Учебна практика – Икономика и управление на предприятията

-

-

18.01.2022

 

13.

Учебна практика – Разработване на бизнес проект

-

-

 

21.04.2022

14.

Учебна практика – Финансово-икономически анализ и контрол

-

-

 

20.04.2022

15.

Учебна практика – Функционални приложни програми

-

-

 

19.04.2022

16.

Учебна практика – търговско право

-

-

21.01.2022

 

17.

Стокознание

 

18.04.2022

-

-

18.

Счетоводство на предприятието

19.01.2022

 

-

-

19.

Учебна практика – Работа в учебно предприятие

 

20.04.2022

-

-

20

Учебна практика – Счетоводство на предприятието

21.01.2022

 

-

-

21.

Производствена практика

 

22.04.2022

 

22.04.2022

22.

БЕЛ – РП

-

-

 

15.04.2022

23.

Разработване на бизнес проект – РПП

 

21.04.2022

-

-

24.

Проектен мениджмънт - РПП

-

-

19.01.2022

 

 

 

 ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ – САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

Редовни сесии: януарска от 06.01.2022г. до 31.01.2022г.;

                           априлска: от 11.04.2022г. до 29.04.2022г.

 

 

 

Професия: „Готвач“,

Специалност: „Производство на кулинарни изделия и напитки“

По учебен план от 2004г

 

 

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

редовна сесия

XII клас

януарска

априлска

1.

Български език и литература

10.01.2022г.

 

2.

Математика

 

12.04. 2022г.

3.

Свят и личност

17.01.2022г.

 

4.

Физическо възпитание и спорт

 

13.04. 2022г.

5.

Икономика

19.01.2022г.

 

6.

Чужд език по професията - английски

 

11.04.2022г.

7.

Отчетност на фирмата

 

18.04.2022г.

8.

Технология на кулинарната продукция

13.01.2022г.

 

9.

Учебна практика - Технология на кулинарната продукция

18.01.2022г.

 

10.

Производствена практика

 

22.04.2022г.

11.

ЗИП - БЕЛ

 

15.04.2022г.

12.

ЗИП - Философия

12.01.2022г.

 

13.

ЗИПП – Учебна практика - Технология на кулинарната продукция

14.01.2022г.

 

 

 

 

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ – САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

Редовни сесии: януарска от 06.01.2022г. до 31.01.2022г.;

    априлска: от 11.04.2022г. до 29.04.2022г.

 

Професия: „Ресторантьор“

Специалност: „Производство и обслужване на заведенията за хранене и развлечения“

По учебен план от 2009г.

 

 

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

редовна сесия

XII клас

януарска

априлска

1.

Български език и литература

10.01.2022г.

 

2.

Математика

 

12.04. 2022г.

3.

Свят и личност

17.01.2022г.

 

4.

Физическо възпитание и спорт

 

13.04. 2022г.

5.

Чужд език по професията - английски

 

11.04.2022г.

6.

Мениджмънт в туризма

12.01.2022г.

 

7.

Технология на кулинарната продукция

13.01.2022г.

 

8.

Сервиране и барманство

20.01.2022г.

 

9.

Сомелиерство

19.01.2022г.

 

10.

Отчитне на ресторантьорската дейност

 

18.04.2022г.

11.

Учебна практика - Технология на кулинарната продукция

18.01.2022г.

 

12.

Учебна практика – Сервиране и барманство

21.01.2022г.

 

13.

Учебна практика – Организация на производството и обслужването в заведенията за хранене и развлечения

 

21.04.2022г.

14.

Учебна практика – Сомериерсатво

 

20.04.2022г.

15.

Производствена практика

 

22.04.2022г.

16.

ЗИП - БЕЛ

 

15.04.2022г.

17.

ЗИП – Биология и ЗО

 

14.04.2022г.

18.

ЗИПП – Учебна практика – Технология на кулинарната продукция

14.01.2022г.

 

 

 

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ – САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Редовни сесии: януарска от 06.01.2022г. до 31.01.2022г.;

                            априлска: от 11.04.2022г. до 29.04.2022г.

 

Професия: „Ресторантьор“,

Специалност: „Кетъринг“

По учебен план от 2018г. 

 

 

 

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

Редовни изпитни сесии

 IX клас

X клас

XI клас

януарска

априлска

януарска

априлска

януарска

априлска

1.

Български език и литература

10.01.2022

 

 

10.01.2022

 

 

10.01.2022

 

 

2.

Чужд език - Английски

12.01.2022

 

12.01.2022

 

-

-

3.

Чужд език – Немски

24.01.2022

 

24.01.2022

 

24.01.2022

 

4.

Математика

 

12.04.2022

 

12.04.2022

 

12.04.2022

5.

Информационни технологии

 

11.04.2022

 

11.04.2022

-

-

6.

Истории и цивилизации

20.01.2022

 

20.01.2022

 

-

-

7.

География и икономика

11.01.2022

 

11.01.2022

 

-

-

8.

Философия

17.01.2022

 

17.01.2022

 

-

-

9.

Гражданско образование

-

-

-

-

 

 

10.

Биология и здравно образование

 

14.04.2022

 

14.04.2022

-

-

11.

Физика и астрономия

 

15.04.2022

 

15.04.2022

-

-

12.

Химия и опазване на околната среда

 

19.04.2022

 

19.04.2022

-

-

13.

Музика

25.01.2022

 

25.01.2022

 

-

-

14.

Изобразително изкуство

 

21.04.2022

 

21.04.2022

-

-

15.

Физическо възпитание и спорт

 

13.04.2022

 

13.04.2022

 

13.04.2022

16.

Здравословни и безопасни условия на труд

26.01.2022

 

-

-

-

-

17.

Чужд език по професията

-

-

-

-

 

11.04.2022

18.

Икономика

-

-

 

 

-

-

19.

Специализиран софтуер

-

-

-

-

19.01.2022

 

20.

Организация и реализация на кетърингови събития

-

-

-

-

20.01.2022

 

21.

Гостоприемство в туристическата индустрия

14.01.2022

 

14.01.2022

 

14.01.2022

 

22.

Кулинарни изделия и напитки за кетъринг

-

-

13.01.2022

 

13.01.2022

 

23.

Безопасност и долекарска помощ при кетърингово събитие

-

-

26.01.2022

 

-

-

24.

Отчетност и работа с документи

 

18.04.2022

-

-

-

-

25.

Хигиена на храненето и стандарти в кетъринга

19.01.2022

 

-

-

-

-

26.

Сервиране – РПП

 

22.04.2022

-

-

-

-

27.

Учебна практика - Кулинарни изделия и напитки за кетъринг - РПП

18.01.2022

 

 

-

-

-

-

28.

Учебна практика - Кулинарни изделия и напитки за кетъринг

-

-

18.01.2022

 

-

-

29.

Учебна практика – Сервиране - РПП

 

20.04.2022

 

20.04.2022

 

20.04.2022

30.

Учебна практика –Барманство - РПП

-

-

-

-

 

21.04.2022

31.

Учебна практика – Организация и технология на кетърингови събития

-

-

-

-

 

19.04.2022

32.

Технологично обзавеждане - РПП

13.01.2022

 

-

-

-

-

33.

Учебна практика – Дизайн на ястия - РПП

 

25.04.2022

-

-

-

-

34.

Производствена практика

-

-

 

22.04.2022

 

 

22.04.2022

  

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ – САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

Редовни сесии: януарска от 06.01.2022г. до 31.01.2022г.;

априлска: от 11.04.2022г. до 29.04.2022г.

 

Професия: „Ресторантьор“,

Специалност: „Кетъринг“

По учебен план от 2017г.

 

 

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

Редовни изпитни сесии

XI клас

XII клас

януарска

априлска

януарска

априлска

1.

Български език и литература

10.01.2022

 

10.01.2022

 

2.

Чужд език – Немски език

24.01.2022

 

24.01.2022

 

3.

Математика

 

12.04.2022

 

12.04.2022

4.

Гражданско образование

17.01.2022

 

17.01.2022

 

5.

Физическо възпитание и спорт

 

13.04.2022

 

13.04.2022

6.

Чужд език по професията

 

11.04.2022

11.04.2022

11.04.2022

7.

Гостоприемство в туристическата индустрия

14.01.2022

 

 

14.01.2022

 

 

8.

Маркетинг в туристическата индустрия

-

-

 

 

9.

Специализиран софтуер

19.01.2022

 

-

-

10.

Микробиология и хигиена на храненето

26.01.2022

 

-

-

11.

Кулинарни техники и технологии в кетъринга

13.01.2022

 

13.01.2022

 

12.

Организация и технология на кетърингови събития

 

20.01.2022

 

20.01.2022

13.

Организация и отчетност на дейностите в кетъринга

-

-

 

18.04.2022

14.

Учебна практика – Кулинарни техники и технологии в кетъринга

18.01.2022

 

 

18.01.2022

 

 

15.

Учебна практика – Организация и технология на кетърингови събития

 

19.04.2022

-

-

16.

Учебна практика – Организация и отчетност на дейностите в кетъринга

-

-

 

20.04.2022

17.

Учебна практика – Сомелиерство  и барманство

-

-

 

21.01.2022

18.

Производствена практика

 

22.04.2022

 

22.04.2022

19.

БЕЛ – РП

-

-

 

15.04.2022

20.

Организация и технология на кетърингови събития – РПП

-

-

 

14.04.2022

21.

УП – Сервиране - РПП

 

 

-

-

22.

УП – Барманство - РПП

 

 

-

-

 

   

 

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ – САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

Редовни сесии: януарска от 06.01.2022г. до 31.01.2022г.;

априлска: от 11.04.2022г. до 29.04.2022г.

 

 

Професия: „Ресторантьор“,

Специалност: „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“

По учебен план от 2017г.

 

 

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

Редовни изпитни сесии

X клас

XI клас

януарска

априлска

януарска

априлска

1.

Български език и литература

10.01.2022

 

10.01.2022

 

2.

Чужд език - английски

12.01.2022

 

-

-

3.

Чужд език -  немски

24.01.2022

 

24.01.2022

 

4.

Математика

 

12.04.2022

 

12.04.2022

5.

Информационни технологии

 

11.04.2022

-

-

6.

История и цивилизации

20.01.2022

 

-

-

7.

География и икономика

11.01.2022

 

-

-

8.

Философия

17.01.2022

 

-

-

9.

Гражданско образование

-

-

17.01.2022

 

10.

Биология и здравно образование

 

14.04.2022

-

-

11.

Физика и астрономия

 

15.04.2022

-

-

12.

Химия и опазване на околната среда

 

19.04.2022

-

-

13.

Музика

25.01.2022

 

-

-

14.

Изобразително изкуство

 

21.04.2022

-

-

15.

Физическо възпитание и спорт

 

13.04.2022

 

13.04.2022

16.

Чужд език по професията

-

-

 

11.04.2022

17.

Икономика

19.01.2022

 

-

-

18.

Гостоприемство в туристическата индустрия

14.01.2022

 

14.01.2022

 

19.

Специализиран софтуер

-

-

19.01.2022

 

20

Отчетност и работа с документи

 

18.04.2022

-

-

21.

Микробиология и хигиена на храненето

26.01.2022

 

26.01.2022

 

22.

Кулинарни техники и технологии

13.01.2022

 

13.01.2022

 

23.

Организация на обслужването в ресторанта

-

-

 

14.04.2022

24.

Учебна практика – Кулинарни техники и технологии

18.01.2022

 

18.01.2022

 

25.

Учебна практика – Организация на обслужването в ресторанта

-

-

 

19.04.2022

26

Производствена практика

 

25.04.2022

 

22.04.2022

27.

Сервиране - РПП

 

22.04.2022

-

-

28.

УП – Сервиране - РПП

-

-

 

20.04.2022

29.

УП – Барманство - РПП

-

-

 

21.04.2022

 

 

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ – САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

Редовни сесии: януарска от 06.01.2022г. до 31.01.2022г.;

априлска: от 11.04.2022г. до 29.04.2022г.

 

Професия: „Хотелиер“,

Специалност: „Организация на хотелиерството

По учебен план от 2017г.

 

 

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

Редовни изпитни сесии

X клас

XI клас

януарска

априлска

януарска

априлска

1.

Български език и литература

10.01.2022

 

10.01.2022

 

2.

Чужд език - английски

11.01.2022

 

-

-

3.

Чужд език -  немски

24.01.2022

 

24.01.2022

 

4.

Математика

 

12.04.2022

 

12.04.2022

5.

Информационни технологии

 

11.04.2022

-

-

6.

История и цивилизации

20.01.2022

 

-

-

7.

География и икономика

11.01.2022

 

-

-

8.

Философия

17.01.2022

 

-

-

9.

Гражданско образование

-

-

17.01.2022

 

10.

Биология и здравно образование

 

14.04.2022

-

-

11.

Физика и астрономия

 

15.04.2022

-

-

12.

Химия и опазване на околната среда

 

19.04.2022

-

-

13.

Музика

25.01.2022

 

-

-

14.

Изобразително изкуство

 

21.04.2022

-

-