На 12.12.2016 год. се състоя събрание на представители на родителите за избор на обществен съвет към Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък

На срещата присъстваха по двама представители на родителите, излъчени от всяка паралелка.

Номинирани и избрани за включване в обществения съвет към Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр.Казанлък бяха следните родители:

1.     Бончо Паунов Бончев  

2.     Дарина Стефанова Загарова  

3.     Таня Стоянова Арсова  

Резервни членове:

1.     Мария Иванова Касърова

2.     Петя Драгомирова Белчева

3.     Гита Колева Славова

 

Колективът на ПГЛПТ благодари на всички, които заявиха своето желание да работим съвместно и изразява надеждата си, че общата ни работа ще бъде ползотворна и в полза на училището и най - вече на нашите деца!