“ Жътва е… Пеят моми гиздави.

   Пеят – хляб се прибира,

   благословени ръце ще го омесят,

  за да бъде по–велик от човека.“

            За трета поредна година се проведе кулинарна изложба на  обреден хляб и традиционни хлебни изделия с дегустация „Хлябът на българина – обред, бит и вяра”. Тя се организира съвместно с ПГЛПТ и Община Казанлък . В изложбата участваха 13 читалища от Община Казанлък, една фирма за хляб и хлебни изделия и ПГ по лека промишленост и туризъм. Празникът бе открит от г-жа Лилия Цонкова, заместник-кмет по програми, проекти и хуманитарни дейности на Община Казанлък.

        За доброто настроение на гостите и на участниците се погрижиха: Чийдем Чилик и Елиф Джанголова от с.Долно Изворово, ДВГ „Веселите звънчета” с худ. ръководител Марияна Стоянова от гр. Крън, женска фолклорна група „Детелина” от с. Копринка с ръководител Каньо Илийков и фолклорен ансамбъл „Гъдулица”, с ръководител Димитър Гайдаров.

            По стар български обичай празникът завърши с кръшно българско хоро.