Kазанлък, освен с розите, е прочут със своите вишневи дръвчета, които украсяват с красивите си бели корони улиците на града.
 

Сега е сезонът  и затова сега са и Вторите празници на цъфналите вишни. 
Училището получи грамота за участие в празника от председателя на СНЦ "Вишнев цвят", г-н Димитър Никленов.