На 23 април 2009 г. от 15:30 ч. в ресторант "Лагуна", гр. Казанлък, ще се проведе професионално състезание за ученици от класовете: 11 а (специалност "Организация на хотелиерството")  и 11 б (специалност "Екскурзоводство") .


Състезанието е традиционно и се провежда вече от няколко години. Ще има както теоретична, така и практическа част. 

Преподавателите Антони Илиев, инж. Златина Карастоянова, Мария Чочева, Станка Тенева ще ни покажат отново, че всяко нещо е истинско, само ако е подкрепено с практика.

Освен че учениците ще покажат своите знания и практически умения, те сигурно ще се забавляват, както и гостите, които очакваме да присъстват на състезанието - ученици от ПГЛПТ и от други училища, учители, родители и гости от общинската администрация и РИО.


Ще бъде полезно и забавно  шоу!

 

Изявата е посветена на 45-годишнината от създаване на училището.