Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПГ по ЛПТ, гр.Казанлък за финансовата 2016г.