Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПГ по ЛПТ, гр. Казанлък за финансовата 2019 г.