Денят на народните будители – 1 ноември - бе отбелязан тържествено в ПГ по лека промишленост и туризъм. Учениците се запознаха със същността на празника и народните будители, които никога не трябва да забравяме, чрез специален филм по темата, представен от преподавателя по история г-жа Катя Семерджиева. В края на учебния ден по традиция най-малките, учениците от 8а клас, водени от класния си ръководител г-жа Иванка Джонджорова поднесоха венец в Девическия манастир „Въведение Богородично” и с минута мълчание отбелязаха паметта на българските народни будители.

       Денят на народните будители е общобългарски празник, честващ паметта на българските просветители, книжовници, революционери и свети будители на възраждащия се национален дух. В освободена от османско владичество България както интелигенцията, така и обикновеният човек съзнава подвига на възрожденските писатели и революционери, които създали атмосферата и довели българския дух до решимостта да поведе борба за държавен суверенитет. Много градове и села отдават заслужена признателност към народните будители не само като кръщават улици, читалища и училища на тяхно име. Сред най-популярните български народни будители са св. Иван Рилски, Неофит Бозвели, Неофит Рилски, братята Димитър и Константин Миладинови, Георги С. Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Добри Чинтулов, Иван Вазов, и мн.др.

 

 

4.jpgIMG_9633.JPG1.jpg3.jpgIMG_9634.JPG

 “ Жътва е… Пеят моми гиздави.

   Пеят – хляб се прибира,

   благословени ръце ще го омесят,

  за да бъде по–велик от човека.“

            За трета поредна година се проведе кулинарна изложба на  обреден хляб и традиционни хлебни изделия с дегустация „Хлябът на българина – обред, бит и вяра”. Тя се организира съвместно с ПГЛПТ и Община Казанлък . В изложбата участваха 13 читалища от Община Казанлък, една фирма за хляб и хлебни изделия и ПГ по лека промишленост и туризъм. Празникът бе открит от г-жа Лилия Цонкова, заместник-кмет по програми, проекти и хуманитарни дейности на Община Казанлък.

        За доброто настроение на гостите и на участниците се погрижиха: Чийдем Чилик и Елиф Джанголова от с.Долно Изворово, ДВГ „Веселите звънчета” с худ. ръководител Марияна Стоянова от гр. Крън, женска фолклорна група „Детелина” от с. Копринка с ръководител Каньо Илийков и фолклорен ансамбъл „Гъдулица”, с ръководител Димитър Гайдаров.

            По стар български обичай празникът завърши с кръшно българско хоро.

 

На  25.05. и 26.05.2014 г. с група ученици от 10 а  клас на ПГЛПТ, гр. Казанлък посетихме  с. Крушуна -„Крушунски водопади“

В гр. Севлиево посетихме  Етнографски комплекс "Дандолови къщи " и Исторически музей, където се запознахме с историята на Севлиево в експозициите „Възраждане“ и  „Археология“.

В гр. Ловеч преминахме по дървен покрит  мост,  построен от Майстор  Кольо Фичето /изгорял през1925 и преустроен нов мост/,  посетихме Етнографски комплекс  „Ловеч” и Ловешката средновековна крепост. След това се отправихме към  “Деветашката пещера“, която бе разгледана с интерес от учениците.

На следващия ден извършихме туристически преход  по еко-пътека до „Крушунски водопади“ - най-голямата в страната водна каскада с много прагове, басейнчета и богати растителни и животински видове.

Ръководител на екскурзията: Ив. Джонджорова