На 28.01.2015г. в ПГЛПТ гр. Казанлък се проведе обучение на тема:

 „Агресията: няколко гледни точки. Ненасилствени методи за справяне с насилие“

 Обучението е част от плана за квалификационната дейност на училището. В него взеха участие всички учители от колектива. Екипът: Д. Хаджиатанасова, Ив. Джонджорова, Б. Стефанова, К. Семерджиева и Г. Томова - представи темата чрез презентация, интересни казуси и ролеви игри и игри за групова динамика.

Участниците в обучението споделиха опита си за справяне с агресията, който би могъл да бъде полезен в бъдещата педагогическа практика.