Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр.Казанлък реализира в периода от 14.04 до 28.04.2018г.  в, гр. Малага, Испания - проект на тема "Иновативност, предприемчивост и професионализъм без граници"  по дейност КД1 „Образователна мобилност за граждани“, „Мобилност на обучаеми и персонал в Професионалното обучение и образование“.

Резултатите от реализирания пореден успешен проект на гимназията бяха представени на специална пресконференция в конферентната зала на хотел „Палас“ . Чрез специално изготвена презентация присъстващите ученици, учители, граждани, журналисти се запознаха с дейностите по проекта и основно с реализирането на производствената практика от 20 ученици в испанския град Малага. Основната цел на този проект бе надграждане и повишаване на професионалните умения и компетенции на учениците, както и повишаване мотивацията, професионалното и личното израстване и самочувствието на младите хора. Сред гостите на проявата бяха г-жа Румяна Сандалова –старши експерт образование в Община Казанлък, омбудсманът на община Казанлък г-жа Гинка Щерева, директори на училища и представители на бизнеса и туристическия бранш в Казанлък. Всички те изразиха своята подкрепа във визията за развитие на ръководството на Професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм да подготвя своите кадри, чрез трупане на професионален опит в мултикултурна среда, чрез участието в подобни международни проекти. Официално бяха връчени и Европас сертификатите на учениците, участвали в проекта. От ръководството на училището изказаха своята благодарност към всички участници в проекта и подчертаха, че реализирането на производствени практики в чужбина ще продължи. Следващата стъпка в тази посока е новият спечелен европроект на гимназията „Австрийския опит в българското училище – гаранция за успешно кариерно развитие“. Той ще се осъществи през следващата учебна година, като възпитаници на гимназията ще проведат своята практика в културната столица на Европа - Виена.

 

IMG_2106.JPGIMG_2137.JPGIMG_2134.JPGIMG_2049.JPGIMG_2135.JPGIMG_2064.JPGIMG_2129.JPGIMG_2080.JPGIMG_2060.JPG

Тази публикация отразява единствено позицията на ПГЛПТ. Националната агенция и Комисията не носят отговорност за съдържащата се в нея информация.

 

20 ученици от Професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм в Казанлък реализираха успешно двуседмична производствена практика в град Малага, Испания. Проектът "Иновативност, предприемчивост и професионализъм без граници", по програма Еразъм + е по дейност КД1 „Образователна мобилност за граждани“, „Мобилност на обучаеми и персонал в Професионалното обучение и образование“. Партньор на ПГЛПТ е испанската организация ТRIBEKA TRAINING. Основната цел на този проект е надграждане и повишаване на професионалните умения и компетенции на учениците, както и повишаване мотивацията, професионалното и личното израстване и самочувствието на младите хора. Освен практиката, която проведоха в Испания, учениците имаха предвидени в програмата и културно-опознавателни визити на града-домакин Малага, както и на историческия град Кордоба. От ръководството на училището изразиха задоволството си от учениците и техните ръководители за реализираната успешна производствена практика. Директорът Антони Илиев подчерта, че учениците са от две от най-успешните професии, изучавани в училището - икономист и хотелиер, по които и тази година професионалната гимназия ще осъществи прием след седми клас. ПГЛПТ е едно от малкото училища в страната притежаващо „Харта” за мобилност в областта на професионалното образование и обучение по програма „Еразъм+“ . Тя има за цел да насърчи организациите, които са постигнали резултати с доказано качество при организирането на мобилност за учащи и персонал в областта на професионалното образование, да развият допълнително своите европейски стратегии за интернационализиране.От Професионалната гимназия се похвалиха и с нов спечелен проект. Неговото име е „Австрийския опит в българското училище – гаранция за успешно кариерно развитие“ и ще се осъществи през следващата учебна година. Възпитаници на гимназията ще проведат своята практика в столицата на Австрия-Виена.

31743631_1753190138070791_5604414223670050816_n.jpg31395020_2038129953094713_7671404175883763712_n.jpg31117956_2036398766601165_3012574341557649408_n.jpg31230468_2036398483267860_8230807358196940800_n.jpg31229895_2036398369934538_32390130790563840_n.jpg31891038_1753190464737425_5617538892107350016_n.jpg

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация

  Професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм в Казанлък изпрати 20 свои възпитаници на двуседмична производствена практика в град Малага, Испания. Учениците са от 11 клас в специалностите „Организация на обслужването в хотелиерството” и „Икономика и мениджмънт”, като техни придруждаващи учители са Наталия Добрева-преподавател по професионална подготовка и Валентина Калчева – преподавател по чужди езици. Учениците и техните преподаватели се отправиха към Испания с мотивация за добро представяне и откриване на нови предизвикателства. Възпитаниците на ПГЛПТ ще повишат професионалните си умения и компетентности в реална мултикултурна среда, като част от проект„"Иновативност, предприемчивост и професионализъм без граници", по програма Еразъм +. Проектът е по дейност КД1 „Образователна мобилност за граждани“, „Мобилност на обучаеми и персонал в ПОО“ . Партньор на ПГЛПТ е организацията ТRIBEKA TRAINING LAB S.L.U., ситуирана в Mалага. Основната цел на този проект е надграждане и повишаване на професионалните умения и компетенции на учениците, както и повишаване мотивацията, професионалното и личното израстване и самочувствието на младите хора.

 Освен практиката, която ще проведат в центъра на Андалусия, на брега на Средиземно море, учениците имат предвидени в програмата и културно-опознавателни визити на града-домакин Малага , както и в историческия град Кордоба.

 

 

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация

 

 

Свързано изображение  

На 01.02.2018 г. от 17.00 часа в актовата зала на ПГЛПТ ще се проведе предварителна родителска среща с родителите на участниците в проекта.