Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр.Казанлък, реализира в периода от 01.09 до 08.09.2020г. в гр. Барселона, Испания -  проект на тема „Испанският модел в създаването на подкрепяща среда за работа с ученици със специални образователни потребности” - съфинансиран по програма Еразъм + на Европейския съюз.

 

Резултатите от реализирания проект представи на заключителна среща в хотел "Палас" екипът, осъществил Мобилността в каталунската столица.  Чрез презентация присъстващите гости - колеги, граждани, журналисти и представители на бизнеса в Казанлък - се запознаха с реализираните професионални визити в различни образователни и социални институции, работещи по програми и проекти и прилагащи иновативни методи за работа с хора в неравностойно положение от всички възрасти.

 

Основната цел на проекта е проучване и заимстване на испанския опит за интегриране на ученици със специални образователни потребности (СОП) и изградената подкрепяща среда - архитектурни и социално-битови условия, екипите от специалисти, специални учебно-технически средства и апаратура, дидактически материали и помагала.

 

Придобития опит учителите и ръководството на ПГЛПТ ще използват за подпомагане на процеса за идентифициране на потребности и разработването на индивидуални образователни програми по професионална и общообразователна подготовка за учениците със СОП.

 

По думите на директора на ПГЛПТ, г-н Антони Илиев, това е поредният успешен проект в чужбина, реализиран от гимназията, който ще спомогне за повишаване на качеството на предлаганото професионално образование чрез повишаване на компетенциите на учителите за работа с деца със СОП.

 

Участниците в мобилността споделиха своите впечатления както от работните срещи, така и от запознаването с културно-историческите забележителности на Барселона и отговори на въпросите, вълнуващи гостите на заключителната среща.

 

Официално бяха връчени и Европас сертификати на участниците в проекта.

 

Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм започна работа и по поредния си спечелен проект по програма Еразъм+, който предстои да бъде реализиран през 2021 г.  В проекта ще бъдат включени ученици и учители от училището, а  планираните мобилностите ще се проведат в столицата на Португалия – гр. Лисабон.

 

 

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

 

 

 

 

 

Кулинарен уоркшоп в Професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм постави началото на поредица от инициативи по проект „ Испанският модел в създаването на подкрепяща среда за работа с ученици със специални образователни потребности” – съфинансиран по програма Еразъм + на Европейския съюз . Девет учители, водени от директора на училището Антони Илиев, осъществиха Мобилност в град Барселона, Испания, по проекта. Основната им цел в столицата на Каталуня бе да проучат и взаимстват испанския опит за интегриране на ученици със специални образователни потребности и изградената за тях подкрепяща среда – архитектурни и социално-битови условия, индивидуални образователни програми, специални учебно-технически средства и апаратура.

Предстоят множество прояви в ПГЛПТ, с които да се популяризира наученото в Испания по проекта.

Първата такава се състоя в специализираната кухня на гимназията – кулинарен уоркшоп под надслов „Типични ястия от Барселона“. В него взеха участие ученици от 9 и 10 клас в професия „Ресторантьор“. Те приготвиха традиционните Гаспачо, Тортиля и тапаси и научиха нови кулинарни техники типични за Иберийския полуостров.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в него.

IMG_20200928_153637.jpgIMG_9306.JPGIMG_9341.JPGIMG_9339.JPGIMG_9343.JPGIMG_9330.JPGIMG_9314.JPGIMG_9309.JPGIMG_20200928_151245.jpg

Пореден успешен европроект реализираха от Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм в гр.Казанлък. Девет учители, водени от директора на училището Антони Илиев осъществиха Мобилност в град Барселона, Испания по проект: Испанският модел в създаването на подкрепяща среда за работа с ученици със специални образователни потребности” - съфинансиран по програма Еразъм + на Европейския съюз. Основната им цел в столицата на Каталуня бе да проучат и взаимстват испанският опит за интегриране на ученици със специални образователни потребности и изградената за тях подкрепяща среда - архитектурни и социално-битови условия, индивидуални образователни програми, специални учебно-технически средства и апаратура.

От гимназията споделиха още, че опитът придобит в Барселона ще бъде безценен в работата на педагогическите специалисти с деца със специални образователни потребности. Участниците в Мобилността ще реализират серия от инициативи в ПГЛПТ, с които да популяризират наученото в Испания.

От гимназията се похвалиха и с нов спечелен проект по програма Еразъм +, свързан с Мобилности на учители и ученици и Провеждане на Произведствена практика в столицата на Португалия - град Лисабон.

 

Учители от ПГЛПТ развяха гордо българското знаме в навечерието на Съединението пред знакови културно-исторчески обекти в Барселона, където участват в Мобилност по Еразъм +.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!!!

118942979_2663517560555946_8059971372046036425_n.jpg118930774_2663517460555956_4723352082529987266_n.jpg118993182_2663517600555942_5497630550292159268_n.jpg118952000_2663517493889286_5260935507342841543_n.jpg