В началото на април 15 ученици от ПГЛПТ от специалност "Електронна търговия" (10. и 11. клас) проведоха производствена практика в Лисабон - столицата на Португалия. Те реализираха двуседмична мобилност по програма „Еразъм+“ по проект "Онлайн предприемачество - професия на бъдещето". Придружаващи учители бяха Корнелия Владева - преподавател по предприемачество и икономика, и Валентина Калчева - преподавател по английски език. Учениците работиха с ментори от компанията за дигитален маркетинг „Sica creative“. През двете работни седмици възпитаниците на ПГЛПТ се учиха как да промотират известни брандове, да изграждат интернет страници, да създават интерактивен дизайн и развиваха своите презентационни умения. Част от мобилността включваше уъркшоп с представители на IT сектора и посещение на стартираща компания във винарската индустрия, където се запознаха с за начините за онлайн продажби в страната и чужбина и различните маркетингови подходи.

Културната програма на учениците по традиция бе изключително богата. Те успяха да се докоснат до голяма част от забележителностите на красивия Лисабон и до архитектурните шедьоври на Синтра.

Партньорска организация на ПГЛПТ и в този проект е Асоциация EURIETA, базирана в столицата Лисабон.

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

 

Участниците в проект „Онлайн предприемачеството- професия на бъдещето“ по програма „Еразъм+“ стартираха практиката си в гр. Лисабон, Португалия.

Първите работни срещи вече са факт. Учениците се срещнаха със своите ментори от компанията за дигитален маркетинг Sica creative, които ги запознаха  с темата: „Дигитален маркетинг“ и им представиха платформите, с които предстои да работят по време на практиката си.  През двете работни седмици учениците ще се учат как да промотират известни брандове и да изграждат интернет страници посредством Wordpress; ще създават интерактивен дизайн с Canva и ще развиват своите презентационни умения. Предстоят  уъркшоп с представители на IT сектора и посещение на стартираща компания във винарската индустрия, където ще се запознаят с за начините за онлайн продажби в страната и чужбина и различните маркетингови подходи.

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

 

 

            Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм в Казанлък изпрати 15 свои възпитаници на двуседмична практика в столицата на Португалия– Лисабон. Учениците от 10. и 11. клас, специалност „Електронна търговия”, ще повишат професионалните си умения и компетентности като част от проект „Онлайн предприемачеството- професия на бъдещето“. Проектът е съфинансиран по програма Еразъм + на Европейския съюз, дейност КД1 „Образователна мобилност за граждани“, „Мобилност на обучаеми и персонал в професионалното образование и обучение“. Ръководители на групата са Валентина Калчева – преподавател по чужди езици, и Корнелия Владева - преподавател по професионална подготовка.

            Учениците и техните преподаватели се отправиха към Португалия с мотивация за отлично представяне и откриване на нови предизвикателства. Партньор на ПГЛПТ е базираната в Лисабон организация "Еurieta".

Основната цел на този проект е придобиване на професионален опит за работа в португалски компании в сферата на приложната информатика и електронната търговия. Учениците ще имат възможност да се запознаят със спецификата на законодателството, свързано с електронна търговия в европейски контекст, ще правят онлайн маркетингови проучвания, ще разработват проекти, свързани с електронната търговия.

Освен професионалните занимания, в програмата на проекта са предвидени културно-опознавателни визити, по време на които участниците ще имат възможност да се запознаят и посетят някои от най- известните забележителности в Лисабон.

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

 

 

            Приключи подборът за участие в мобилност по програма "Еразъм+", проект „Онлайн предприемачеството- професия на бъдещето“. Тридесет ученици от 10. и 11. клас, специалност „Електронна търговия“, подадоха своите документи за участие. Надпреварата бе оспорвана, а кандидатите трябваше да издържат успешно изпити по английски език и по професионална подготовка, след което пред взискателна комисия да докажат своята мотивация за участие в мобилността. 
В края на м. март в гр. Лисабон, Португалия своята практика в сферата на приложната информатика и електронната търговия  ще реализират 15 ученици от ПГЛПТ.

Честито на класираните!

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.