Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр.Казанлък отчете проект "Онлайн предприемачество - професия на бъдещето" по проект Еразъм +, дейност КД1 „Образователна мобилност за граждани“, „Мобилност на обучаеми и персонал в професионалното образование и обучение“.

Основната цел на този проект, реализиран в португалската столица Лисабон, бе придобиване на професионален опит за работа в португалски компании в сферата на приложната информатика и електронната търговия. Екипът на гимназията, реализирал проекта, представи специална книжка, с подробности за двете мобилности по проекта. В изготвена от участниците презентация всички посетили събитието се запознаха със снимков материал, показващ моменти от практиката и престоя на ученици и учители в Лисабон.

Сред гостите уважили проявата бяха г-жа Гинка Щерева - омбудсман на Община Казанлък и г-жа Радка Милева, представител на застрахователния бранш в Казанлък. Те изразиха своята подкрепа във визията за развитие на ръководството на Професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм да подготвя своите кадри посредством трупане на професионален опит в мултикултурна среда чрез участието в подобни международни проекти.

Г-жа Гинка Щерева се обърна към учениците с думите: "Това практическо обучение е част от първите стъпки в житейската ви реализация. Натрупали сте вече опит и първоначална финансова грамотност. Пожелавам ви да се възползвате от всяка една подобна възможност и където и да идете, не забравяйте да бъдете посланици на Казанлък и да разказвате за вашия роден край."

Официално бяха връчени и Европас сертификатите на учениците и учителите, участвали в проекта. От ръководството на ПГЛПТ изразиха своята благодарност към всички участници в мобилостта и бяха категорични, че реализирането на международни проекти по програма Еразъм + ще продължи да бъде сред приоритетите в развитието на гимназията.

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

 

 

Успешният финал на мобилността за учащи, проведена в периода 27.03- 9.04. 2023г. в столицата на Португалия Лисабон по проект „Онлайн предприемачество- професия на бъдещето“, по програма Еразъм+, по който ПГЛПТ работи, бе отбелязан с редица дейности за споделяне на наученото и резултатите от проведеното обучение и практика на учениците.
На 3.05. 2023г. придружаващите учители и част от учениците, участващи в проекта споделиха своите впечатления и получените знания за работата в португалски компании в сферата на приложната информатика и електронната търговия на семинар с преподаватели в ПГЛПТ. Изготвената презентация и споделеното от участниците провокираха редица въпроси в присъстващите, свързани с възможностите за прилагане на португалския опит в сферата на дигиталните технологии в обучението по специалностите от направление „Приложна информатика“. Присъстващите на семинара коментираха полезността и необходимостта от участие на ПГЛПТ в проекти по програма Еразъм+. които дават възможност на учениците да разширят и надградят своите познания по специалността, в която се обучават.

На 05.05.2023г. в ПГ по лека промишленост и туризъм се проведе Кръгла маса с участието на представители на бизнеса, с които си партнира училището. Интересът на присъстващите бе насочен към възможностите, които проект като този предлагат за повишаване на интереса на учениците към професията и степента на тяхното бъдещо професионално израстване. Участниците в проекта запознаха присъстващите с работния процес, с проектите, по които са работили по време на практиката си и бяха категорични, че участието им в проекта е важна стъпка в тяхната професионална ориентация.

Една от най-интересните дейности, свързани с разпространението на резултатите от проекта бе проведеният бинарен урок на тема „Дигитален маркетинг“. Под ръководството на придружаващите учители г-жа Корнелия Владева - учител по професионална подготовка- и г-жа Валентина Калчева - учител по информатика и английски език- учениците, участвали в мобилността, имаха възможност да демонстрират своите знания в сферата на дигиталния маркетинг, да покажат как практически разрешават професионални казуси и да запознаят присъстващите учители и ученици с проектите, по които са работили по време на проведената практика в компанията за дигитален маркетинг „Sica creative”, в която се проведе обучението им в Португалия.

Знания, професионализъм, умения за екипна работа, отговорност, компетентност – това са само част от качествата, които учениците от 10а и 11а клас, специалност „Електронна търговия“ демонстрираха по време на открития урок и с това затвърдиха убеждението на всички присъстващи и на ръководството на ПГЛПТ, че участието в проекти по програма Еразъм+ е изключително полезно не само за имиджа на училището, а преди всичко за личностното и професионално израстване на нашите ученици.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

 

В началото на април 15 ученици от ПГЛПТ от специалност "Електронна търговия" (10. и 11. клас) проведоха производствена практика в Лисабон - столицата на Португалия. Те реализираха двуседмична мобилност по програма „Еразъм+“ по проект "Онлайн предприемачество - професия на бъдещето". Придружаващи учители бяха Корнелия Владева - преподавател по предприемачество и икономика, и Валентина Калчева - преподавател по английски език. Учениците работиха с ментори от компанията за дигитален маркетинг „Sica creative“. През двете работни седмици възпитаниците на ПГЛПТ се учиха как да промотират известни брандове, да изграждат интернет страници, да създават интерактивен дизайн и развиваха своите презентационни умения. Част от мобилността включваше уъркшоп с представители на IT сектора и посещение на стартираща компания във винарската индустрия, където се запознаха с за начините за онлайн продажби в страната и чужбина и различните маркетингови подходи.

Културната програма на учениците по традиция бе изключително богата. Те успяха да се докоснат до голяма част от забележителностите на красивия Лисабон и до архитектурните шедьоври на Синтра.

Партньорска организация на ПГЛПТ и в този проект е Асоциация EURIETA, базирана в столицата Лисабон.

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

 

Участниците в проект „Онлайн предприемачеството- професия на бъдещето“ по програма „Еразъм+“ стартираха практиката си в гр. Лисабон, Португалия.

Първите работни срещи вече са факт. Учениците се срещнаха със своите ментори от компанията за дигитален маркетинг Sica creative, които ги запознаха  с темата: „Дигитален маркетинг“ и им представиха платформите, с които предстои да работят по време на практиката си.  През двете работни седмици учениците ще се учат как да промотират известни брандове и да изграждат интернет страници посредством Wordpress; ще създават интерактивен дизайн с Canva и ще развиват своите презентационни умения. Предстоят  уъркшоп с представители на IT сектора и посещение на стартираща компания във винарската индустрия, където ще се запознаят с за начините за онлайн продажби в страната и чужбина и различните маркетингови подходи.

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.