Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм в Казанлък реализира мобилност в Италия по проект №2015-1- ВG01- КА102-013794  “Училище и бизнес  – ръка за ръка”, дейност KД 1  по програма Еразъм +. В периода от 3 до 10 април девет учители, водени от директора на гимназията инж.Рени Червенкова, посетиха град Римини – „Перлата на италианското адриатическо крайбрежие“. Партньор на училището от италианска страна бе  SISTEMA TURISMO S.R.L. Целта на проекта бе да се почерпи опита на Италия за работата на професионалните училища в сътрудничество с бизнеса за осъществяване на качествена професионална подготовка на учениците в сферата на туризма и провеждане на ученически практики на реални работни места. Участниците в мобилността успяха да сравнят двете образователни системи –италианската и българската-по отношение на ролята и мястото на бизнеса в професионалната подготовка на учениците, както и в разработването на учебни програми и изготвянето на Училищни учебни планове, по специалности, по които гимназията осъществява обучение. Програмата на мобилността включваше 5 професионални визити: хотели „Kursaal” и “Rosa Bianca” , училище ITT Марко Поло и Института за професионални хотелиери „Малатеста“ и туристическа агенция I Viaggi di Bianco e Blu Cooperativa и две културни посещения в Римини и в град-държавата Сан Марино.

Двата хотела, които преподавателите разгледаха, бяха от популярната местна верига „Чекарини“, която осъществява ученически практики на ученици в различните направления на хотелиерството и ресторантьорството. Бяха обсъдени актуални въпроси, свързани с новите тенденции в туризма. В туристическата агенция домакините ни запознаха с начините за комуникация с образователните институции, както и с подбора на ученици, които са на стаж в агенцията. 

Изключително полезни бяха срещите в двете професионални училища по туризъм в Римини, които са със същата професионална насоченост като казанлъшката гимназия. Разгледана бе материалната база на гимназиите, както и иновативните технологии, с които работят в италианските училища. Посетени бяха часове по математика и професионална подготовка, в които членовете на екипа успяха да се запознаят с начина на обучение на учениците и работата на техните преподаватели. Особен интерес предизвикаха учебната кухня, залата за кетъринг, учебния ресторант, интерактивния кабинет и лабораторията по туризъм.

Участниците в мобилността имаха възможност да посетят културните забележителности в Римини, сред които „Храмът на Малатеста“, Арката на Август, Мостът на Тиберий, Площад „Кавур“ с паметника на папа Павел V.  В културната програма бе включено и посещение на Сан Марино – най-древната страна в Европа. Бяха посетени църквата „Сан Франческо“, Площада на свободата, катедралата „Сан Марино“ и др.

  

В последния ден на мобилността бе проведена и заключителната среща в офиса на Sistema Turismo s.r.l, Римини, където преподавателите получиха сертификати EUROPASS Mobility за участието си в мобилността. 

Реализираният от ПГЛПТ проект, финансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз, има изключително значение за обогатяване на педагогическите компетенции, усъвършенстване на професионалното, личностно израстване и кариерно развитие на учителите, чрез учене през целия живот, за обогатяване на познанията за историята и културата на Италия, за подобряване на чуждоезиковата комуникация и работата в екип в непозната среда.

 

 

В резултат на мобилността ще се усъвършенстват контактите на гимназията с бизнес партньорите, ще се подобри мениджмънта на училищните учебни планове и учебни програми, ще се подобри качеството на предлаганите туристически продукти с цел увеличаване на туристопотока в Община Казанлък за издигане на международния авторитет на България като желана туристическа дестинация.

В перспектива резултатите от проекта ще се използват от ръководството на училището за провеждане на дуално обучение по професия „Готвач“, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“. 

 

Тази публикация отразява единствено позицията на ПГЛПТНационалната агенция и Комисията не носят отговорност за съдържащата се в нея информация.

 

 

Демотур на язовир Копринка с участниците по проект „Спортът за устойчиво развитие на Казанлък“ финансиран по програма за НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014г беше проведено в горещия слънчев съботен ден на 16 април 2016 г.

 

Това беше последната дейност, с която 30 ученика от двете гимназии, НГПИД и ПГППТ, емоционално завършиха участието си в проекта. Съвместно с ръководителите си те проучиха, систематизираха и разпространиха информация за практикуване на спортове на открито в района на Казанлък. Като краен продукт е реализирана интерактивна карта, която ще бъде публикувана на сайта на Община Казанлък. 

Поздравления за добре свършената работа!

На 30.03.2016 г. в  Младежки дом Казанлък се проведе кръгла маса  на тема „Спортът ЗА здрави деца и чиста природна среда” по проект „Спортът за устойчиво развитие на Казанлък", с изпълнител СНЦ Клуб за спортни приключения  „Свободен елемент”. Проектът е финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

Участници в него бяха 15 ученици от НГПИД „Акад.Д.Узунов“, с ръководител Стефка Дамянова и 15 ученици от Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, с ръководител Райна Дечкова, партньори по проекта. Целта на проекта бе да се стимулира физическата активност у младите хора и се повиши отговорното им отношение към природата. Гости на кръглата маса бяха представители на Община Казанлък, г-жа П. Минекова–директор на ПГПИД, г-жа. Св.Стоянова – помощник директор по УПД в ПГЛПТ, спортисти от града, представители на медиите и др.

 

Готовата електронна карта с обозначените спортове можете да разгледате като кликнете тук

 

Работата по проекта продължи 6 месеца и включи уъркшоп, на който ръководителите на проекта бяха подготвили интересни и разнообразни ролеви игри за опознаване и сплотяване на участниците. Бе представена презентация за алтернативните спортове на открито и бяха разпределени задачите между сформираните 2 работни екипа. На организираните месечни работни срещи учениците се запознаха с активни спортисти от Казанлък, които има разказаха и представиха различни спортове като парапланеризъм, велотуризъм, каякинг, алпинизъм и катерене, спелеология /пещерно дело/. Проучваха и събираха  информация за спортовете и терените на открито на територията на града и региона и изработиха  интерактивна карта, на която отбелязаха местата за спорт. Логата, пиктограмите и рисунките, с които участниците обозначиха спортовете на картата са изработени от учениците на НГПИД, а презентацията за цялостната работа по проекта бе изготвена и представена от учениците на ПГЛПТ.

 

 

Всички участници в проекта много се забавляваха и останаха доволни от наученото. С нетърпение всички очакват финалното демонстрационно пътуване с каяци и велосипеди в околностите на язовир Копринка, организирано от СНЦ Клуб за спортни приключения  „Свободен елемент”. 

 

Галерията с всички снимки можете да видите тук

Репортаж на PressTV Казанлък - Отбелязаха местата за забавления в Казанлък

 

На 16.01.2016г. в кабинет "Компютърна графика" се проведе поредна среща на участниците в проект "Спортът за устойчиво развитие на Казанлък". Голям интерес и емоции предизвика презентацията на Мариана Сарачева, председател на Алпийски туристически клуб "Казанлък". Участниците посетиха и стената за катерене, която е монтирана в НГПИД.

Кемал Рамадан, който се занимава със спелеология, спечели вниманието на участниците с прекрасни снимки от дълбините на неизследвани пещери в България.
На срещата бяха обобщени резултатите до момента и набелязани следващите стъпки и отговорници.

Снимки от срещата може да видите на този адрес:https://goo.gl/photos/FGbbSuYvprjQ7Hjg8

     На срещата бяха обсъдени направените от учениците проучвания за първата група спортове и се прие информацията, която да се публикува на картата. Учениците от НГПИД представиха разработените от тях лого на проекта, пиктограми за отделните спортове, презентации и проучвания. Особено интересна и полезна беше срещата с активни и ентусиасти спортисти от Казанлък.
Благодарим на Ники Стоянов, Тодор Анелов и Васил Флоров за презентирането на различните спортове - парапланеризъм, велотуризъм и каякинг.

Можете да следите електронния дневник на проекта - http://sportinkazanlak.blogspot.bg/

Подкатегории

Да направим училището привлекателно за младите хора