Гимназията ни ще бъде едно от Иновативните училища в Казанлък за поредна година

Учениците от 10 в клас на ПГЛПТ разгледаха експозицията на етерично-маслени продукти в Музея на етеричните масла в Казанлък. Те бяха водени от преподавателят по биология и химия в гимназията Невена Кехайова. Децата работят по проект Иновативно училище, а темата им е "Лечебната сила на етеричните масла". Те имаха възможност и да тестват някои от продуктите и да се запознаят с техните свойства. Техен гид в музея бе бившата възпитаничка на ПГЛПТ Елена Гълъбова, която подробно им разказа , всичко което им бе нужно за иновацията. 

За поредна година ПГЛПТ е в списъка на Иновативни училища и е едно от осемте на територията на община Казанлък.

345227881_911844900243168_7052334051595960704_n.jpg344374181_1409528333220585_5127495582316762865_n.jpg345250762_3393017617637481_4674974983684097667_n.jpg345247528_248424077680136_3585116952440217907_n.jpg345600396_782249186517364_3955699932931282441_n.jpg345263680_6616701548354362_17856269815128194_n.jpg345173266_710166771113221_2723621133984236433_n.jpg345426270_1243206976312504_1968997229716171409_n.jpg345435166_6132811523500515_4952204116507664563_n.jpg

Уникална разработка представиха учениците от 10 а клас при ПГЛПТ. В рамките на проект "Иновативно училище" те представиха своя специален сайт посветен изцяло на живота и делото на Апостола на свободата-Васил Левски. Проектната разработка е със заглавие "Дела трябват, а не думи" и разглежда различни аспекти от житота на великия българин. В сайта са събрани голяма част от стихотовренията, посветени на Левски; къщите в казанлъшко, в които е отсядал Дякона, негови автентични снимки и портретите му в изобразителното изкуство. Интерактивни карти пък представят със снимки и локации паметниците на Апостола в България и по света. Специална част от сайта е посветен на посещенията на Левски в Розовата долина и неговите съратници в областта. Тук може да откритиете дори любимите песни на българският революционер. Съставителите са подготвили и интерактивни игри и кръстословици, посветени на Васил Левски. Ръководител на проектната дейност е преподавателят по история в ПГЛПТ Катя Семерджиева. Тя сподели, че е изключително доволна от себераздаването, желанието за работа и отговорността, която всеки е проявил, за да могат днес да споделят сайта пред всички казанлъчани. 

https://sites.google.com/view/saitzavasilevski 

Изработване на мартеници, за набиране на средства за построяването на "Къща на мечтите" върху изсъхналата албиция в двора на училището

 

 

1. Проектна разработка  „Открий Казанлък“

Участници в проектната разработка „Открий Казанлъкпо проект Иновативно училище са учениците от 10а клас, специалност „Електронна търговия“, с ръководител Валентина Калчева, преподавател по английски език.

Основната цел на проекта е да се събуди интерес в учениците от 10 а клас към Казанлъшкия регион – население, култура, наследство и традиции и да подпомогне по лесно усвояването на лексиката от учебника Legacy B1. Използвайки английски език и възможностите на Интернет те ще откриват  Казанлъшкия регион в кръстословици.

 

2. Проектна разработка „Изявени спортисти и отбори в моя роден край“

Участници в проектната разработка „Изявени спортисти и отбори в моя роден край“ са учениците от 10а клас, специалност „Електронна търговия“, с ръководител Владимир Ралев, преподавател по физическо възпитание и спорт.

Основните цели на тази разработка са свързани със запознаване с живота  и спортните постижения на изявени казанлъшки спортисти. Целта е да се провокира и активира интереса на учениците към спорта и спортните постижения на казанлъчаните в миналото.

По темата ще работят няколко екипа, които ще събират материали за спортистите и техните постижения.

 

3. Проектна разработка „Физиката и изкуството“

               Разработката е включена в плана на дейности по проект “Проектният метод- креативното бъдеще на обучението в ПГ по лека промишленост и туризъм” за учебната 2021/2022 година. Предназначена е за ученици от X б клас, професия „Хотелиер“,  специалност „Организация на хотелиерството“, с ръководител Гергана Тенева, учител по физика и астрономия.

Основната цел на проекта е да се покаже, че физиката и изкуството са съвместими и свързани. Представителите на изкуството в неговите  различни  области  трябва да са наясно с физичните закони и явления и да ги използват,  като успешно да служат не само на научно-техническия прогрес, но и на света на вдъхновението и  чувствата.

 

4. Проектна разработка „Екскурзоводи в действие“ / Guides in action /

Участници в проектната разработка Екскурзоводи в действие са учениците от 11б клас, специалност "Екскурзоводско обслужване", с ръководител Димитър Спасов, преподавател по английски език.

Основната цел на проекта е да развие интересите на учениците от 11 б клас - специлност "Екскурзоводско обслужване"  към непознатите кътчета на Казанлък и Долината на тракийските царе, както и да  усъвършенстват познанията си по английски език в сферата на екскурзоводството и туризма. Дейностите по проекта са пряко свързани с учебната програма по Чужд език по професията и развиват темите на бъдещите екскурзоводи с насоченост към родния край.

 

5. Проектна разработка „ Просветната дейност в казанлъшкия край“

През учебната 2019/2020г. Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм бе включена в списъка на иновативните училища в България. Темата, по която училището работи като иновативно втора година е „Проектният метод – креативното бъдеще на обучението в ПГ по лека промишленост и туризъм
Една от предвидените целеви групи, които продължават работата си по проекта, са учениците от 12в клас с класен ръководител Диана Хаджиатанасова, преподавател по български език и литература.

През учебната 2021/2022г. групата ще насочи дейността си към реализирането на проектна разработка „Просветната дейност в казанлъшкия край“.  Основните цели на тази разработка са свързани със запознаване на учениците с възникването и развитието на просветната дейност в казанлъшкия край и запознаване с живота на видни казанлъшки учители и просветители. Целта е да се провокира и активира интереса на учениците към просветното дело на казанлъчани в миналото, което ще повиши тяхното самочувствие на родолюбиви българи, които са наследници на личности, посветили живота си на една от най-важните ценности- образованието.

По темата ще работят два екипа, които  ще проучват и събират материали за просветната дейност в Казанлък и някои казанлъшки четалища, които са с традиции в просветната дейност в миналото. Предвижда се посещение на общинска библиотека „Искра“ издирване  и запознаване с източници, свързани с темата. Предвидена е среща с казанлъшкия краевед Стефан Саранеделчев, който да разкаже на учениците за своята проучвателска и изследователска дейност, свързана с Казанлък и казанлъшкия край.

 

6. Проектна разработка: „От виртуалност към реалност“

Проектната  разработка „От виртуалност към реалност“ е включена в плана на дейности по проект “Проектният метод- креативното бъдеще на обучението в ПГ по лека промишленост и туризъм” за учебната 2021/2022 година. Предназначена е за ученици от 8а клас, специалност „Електронна търговия“ . Ръководител на проекта е Иванка Джонджорова, преподавател по професионална подготовка.

Целта на проекта е учениците да натрупат знания и умения за  предприемачеството, за създаването на стойност чрез отдаване на необходимите за това време и усилия и поемане на съпътстващи рискове – финансов, психологически и социален. Изучаването на  предприемачеството е свързано с усвояването на знания и умения за иновативното, за лидерството и възможността „да правят нещата“.

Учениците ще представят иновативни предложения, свързани с изграждането на градинка с декоративна украса, аранжиране на готови дървета, храсти и цветя в ПГ по лека промишленост и туризъм и подобни проекти за зелените площи в град Казанлък. 

 

7. Проектна разработкаМагия от багри, нишки и танци

Основната цел на проекта е да се събуди интерес в учениците от 10 клас в ПГЛПТ към богатството на традиционното народно облекло, шевици и танци. Да  ги  провокира към изследователска и творческа работа чрез проучване на материали за български шевици-значение, символика , мистичност. Сформираните екипи ще изучават избрани от тях  народни танци и носии от различни фолклорни области.  Като резултат от проучването трябва да се  създадат презентация/ електронна книга „Магия от багри, нишки и танци“. В хода на проекта трябва да се  запознаят с каталога „Багри и нишки“ на исторически музей „Искра“ в среща разговор с главния уредник в отдел Етнография Венелина Илиева. Трябва да усетят и съпреживеят магията от багри, нишки и танци, като участват в седянка и хоротека.

Ръководител: Катя Семерджиева, преподавател по История и цивилизации

Участници: Ученици от 10 б клас на учебната 2021/2022г.

 

8.Проектна разработка „Традиционни билки и подправки в казанлъшкия регион“

Целта на проектната идея е учениците да изготвят проект за създаване на градинки за отглеждане на зеленчукови култури и подправки и да го осъществят на практика. Готовата продукция ще бъде използвана в часовете по практическо обучение на учениците от професия „Ресторантьор“.

Чрез работата си проекта учениците ще придобият  умения за работа в екип, да планират работния процес, да съставят график на работните задачи, да разпознават компонентите на почвите и взаимовръзката между тях, да произвеждат биологична продукция и др.

Ръководител: Красимир Цоников, преподавател по професионална подготовка

Участници: Ученици от 11 б клас.

 

9. Проектна разработка  - Дигитален маркетинг " КАЗАНЛЪКЪР"

Целта на проектната разработка е  да се предостави синтезирана информация за оптимизация на сайтове за стоков маркетинг, инвестиция, сравняване на продукти по определени настройки и избиране на специфични локации и за какво се инвестира точно там и в това, чрез анализиране и оптимизирате съдържание.

По проектната разработка „Дигитален маркетинг " КАЗАНЛЪКЪР" ще работят ученици от 9а клас, специалност „Електронна търговия“, с ръководител Наталия Добрева, преподавател по професионална подготовка.

 

 

 

10. Проектна разработка „Растения-подправки и билки в Казанлъшкия регион“

            Разработката е включена в плана на дейности по проект “Проектният метод- креативното бъдеще на обучението в ПГ по лека промишелност и туризъм” за учебната 2021/2022 година. Предназначена е за ученици от IX б клас, специалност “Хотелиер”,  преподавател Невена Кехайова, учител по Биология и здравно образование.

Проектната разработка “Растения-подправки и билки в Казанлъшкия регион” цели да покаже силата и вкуса на билките и подправките, как да се съхраняват и използват. По този начин учениците ще бъдат провокирани да общуват с природата и помежду си. Всеки ученик, участващ в проекта,  ще се научи да разпознава, съхранява и как правилно да използва билки и подправки .

При реализиране на проекта учениците ще бъдат разделяни на екипи, които ще трябва да проучат какви билки и подправки се срещат в околностите на град Казанлък. Участниците ще трябва да потърсят информация от различни източници, да изработят табло със семена на подправки , ще засаждат в саксия и ще посетят ИРЕМК- гр.Казанлък, където ще им бъде изнесена кратка беседа.

 

11. Проектна разработка: Празници в Казанлъшката котловина

Проектната  разработка: Празници в Казанлъшката котловинае включена в плана на дейностите по проект: „Проектният метод – креативното бъдеще на обучението в ПГ по лека промишленост и туризъм” за учебната 2021/2022 г. Предназначена е за учениците от 10 б клас - специалност „Организация на хотелиерството“, с ръководител Тома Башкехайов, учител по География и икономика.

С проектната разработка се цели бъдещите хотелиери да могат да подобрят образователните си резултати и да повишат критичното мислене и творчество, чрез иновативни образователни процеси и методи на преподаване. С активното си участие в дейностите по реализиране на проекта учениците ще придобият умения и знания, които могат да им бъдат полезни както в училище така и в избраната от тях професия.

Проектната разработка Празници в Казанлъшката котловина, предвижда да се запознаят учениците с празничния календар в селищата от Казанлъшката котловина, като за целта ще съберат информация и снимков материал с които да се направи фотоизложба. При реализиране на проекта учениците ще се срещнат с представител на общинската комисия по култура. В заключителния етап ще се изработи презентация представяща фестивалите и празниците в нашата котловина.

 

12. Проектна разработка:  „Ястия от кухнята на баба, характерни за нашия край “

Основната цел на проекта е да се повиши интересa на учениците, към традициите, характерните ястия за нашия регион и използваните билки и подправки в приготвянето им. Да провокира и развие изследователска дейност,  чрез проучване и произход на различните видове ястия.

Чрез участието си в проектната разработка учениците ще се  запознаят с произхода на ястията и подправките, използвани в кулинарията на  Казанлъшки регион и с технологията на приготвяне им.

Последната дейност по проекта ще бъде издаване на книжка с рецепти за ястия от Казанлък и региона с подправки, традиционни за Казанлъшкия край.

Ръководител: Мария Чочева, преподавател по професионална подготовка

Участници: Ученици от 11в клас  за учебната 2021/2022 г.

 

 

 

 

 

My motherland – Kazanlak and its region

Участници в проектната разработка „Моята родна земя – Казанлък и неговият регион“ по проект Иновативно училище са учениците от 9а клас, специалност „Електронна търговия“, с ръководител Валентина Калчева, преподавател по английски език..

Основната цел на проекта е да се събуди интерес у учениците от 9а клас към богатствата на Казанлъшкия регион – население, култура, наследство и традиции, правейки паралел с богатствата на света от раздела My motherland and the world  от учебника Legacy B1.1. Използвайки английския език те ще представят Казанлъшкия регион в изброените направления под формата на сайт.

https://sites.google.com/view/my-motherland-kazanlak-and-its/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0?authuser=0