Петима преподаватели и двама ученици, водени от директора на ПГЛПТ Антони Илиев, гостуваха на ПГ „Генерал Владимир Заимов“, гр. Сопот. Целта на визитата бе да се наблюдават иновативни практики в училището партньор по НП „Иновации в действие“. Другите две неиновативни училища, партньори в проекта, са Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Кърджали, и Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии, гр. Плевен.
Три иновативни урока бяха представени по време на мобилността. Те бяха в направления „Ресторантьорство и кетъринг“, „Туризъм и свободно време“ и „История, изкуство и литература“. Стилни, атрактивни и любознателни учениците на ПГ "Генерал Владимир Заимов" и техните всеотдайни преподаватели се постараха да покажат своите иновации по интересен и различен начин. Домакините бяха подготвили и интересна програма, в която предложиха иновативно пътуване във времето и запознаване с традициите на малкия, но наситен с история възрожденски град.
В рамките на посещението екипът от ПГЛПТ имаше възможност да разгледа учебните кабинети, работилниците, както и специализираните STEM кабинети.
През месец юни ПГЛПТ ще бъде домакин на втората мобилност по проекта и ще представи пред партньорските училища своята иновация, свързана с проектния метод и неговото приложение в обучението.
 
 
 
 
 
+11
 
 

     От 26 до 28 април 2022 година Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм беше  гост на Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Варна и ОУ "Свети Патриарх Евтимий", гр. Варна и участва в  заключителния етап от дейностите и събитията, свързани с работата по проект на национална програма "Иновации в действие“, целяща популяризиране и мултиплициране на добрите иновации между училищата в България.

Програмата започна с посрещане на гостите и представяне на ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" – Варна. Ученици от 11 Е клас и техните учители проведоха СТЕМ урок на тема „Черноморски кулинарен туризъм“. Урокът съдържаше информация по история, география, етнография, биология, свързана с региона на град Варна и Черно море, която беше съчетана със знания по икономика, туризъм и кулинария. Чрез иновативни методи и използване на модерни дигитални технологии образователното съдържание беше поставено на специално създадена интернет карта и мобилно приложение, които можеха да се разгледат в реално време. Урокът беше осъществен в духа на компетентностния подход в образованието, с прилагане на интерактивни методи. 

   Част от програмата на проекта включваше посещение на Историческия парк край с. Неофит Рилски, както и посещение във ферма за производство на люти чушки край гр. Варна.

Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм бе домакин на двудневна Мобилност по Национална програма "Иновации в действие". Гости на гимназията бяха Професионална гимназия по туризъм "Проф.Ас.Златаров"-Варна; ОУ "Свети Патриарх Евтимий"-гр.Варна и ОУ "Генерал Скобелев"-с.Скобелево.
Национална програма Иновации в действие дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици от иновативни училища-партньори от цялата страна. Такова Иновативно училище от три години насам е и ПГЛПТ. В Мобилността домакините представиха иновацията, по която работят - "Проектният метод - креативното бъдеще на обучението в ПГ по лека промишленост и туризъм." Учителите Катя Семерджиева и Тома Башкехайов заедно с учениците от 10 б клас, пресъздадоха българска седянка. Участниците в нея презентираха пред гостите традиционните български шевици, народните ни танци и носии. Бе организиран и импровизиран уъркшоп, на който учениците от гостуващите училища можеха да произведат своя оригинална мартеница, да изрисуват кукерска маска или да направят българска шевица. В края на урока дойдоха и нашите кукери, които изгониха злите сили.
Директорът Антони Илиев представи училището на гостите като акцентира на интерактивните кабинети и професионалните учебни зали. Участниците в Мобилността посетиха още Музея на розата, Историческият музей и Тракийската гробница.
На втория ден от посещението си, гостите от Варна присъстваха на специално тържество по случай Патронния празник на ОУ "Ген.Скобелев",с. Скобелево; разгледаха Етнографски комплекс "Дамасцена", фермата за щрауси и язовир "Копринка".
Основната цел на програма "Иновации в действие" е да се повиши качеството на образователния процес чрез увеличаване на интерактивността и активното участие на учениците посредством иновативни педагогически методи, както и чрез засилване употребата на дигитални средства и информационни технологии в обучението, повишаване на мотивацията и интереса на учениците към ученето, подобряване на академичните резултати, повишаване на творческата активност на учениците и педагозите.
Учителите от ПГЛПТ, участващи в "Иновации в действие", ще върнат визитата на ПГ по туризъм, гр.Варна в края на месец април.

Съдържателен отчет - тук

Презентация - тук

Брошура - тук