През учебната 2014/2015 год. в ПГ по лека промишленост и туризъм, гр.Казанлък функционират 3 клуба по ИИД и едно творческо студио по проект „УСПЕХ“ с 57 ученици:

На 24.02.2014 г.в Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр.Казанлък се проведе представително занятие на клуб ”Обичам България” с ръководител Катя Семерджиева.

Клубът е част от проект ”УСПЕХ” BG 051РО001 – 4.2.05 «ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА».

В него участват ученици от 9б клас, които се обучават в професия „Екскурзовод”, специалност  „Екскурзоводско обслужване”. Те имат още много да учат, но са избрали правилното училище и верния път.

По време на  заниманията в клуба те се запознават с традициите, обичаите и културните забележителности на България. Основна част от дейността на клуба е изработване на традиционни български символи (сурвакници, мартеници) и макети на Български забележителности.

На своето първо представително занятие участниците представиха изложба със сътвореното от тях и като екскурзоводи запознаха учители и ученици със следните макети:

Възрожденско село Моделът „Възрожденско село” пресъздава в достоверен вид най-характерните черти на българското село от втората половина на ХІХ век, характерни за различни области на страната.

Средновековна крепост Перник Средновековната крепост е разположена на неголямо скалисто плато в югозападната част на град Перник. Археолозите откриват останки, които показват, че крепост на това място е съществувала още през VІ – V в. пр.н.е. Историята й обаче е свързана най-вече с името на болярина Кракра Пернишки – български военачалник, живял през X-XI в.

Римската крепост Кастра Мартис в гр. Кула Уникалните останки от крепостта Кула (Кастра Мартис) се намират в центъра на днешния град Кула на 52 км югозападно от град Видин. Тя е възникнала като римски кастел през III-IV век от н.е. и е била важно звено от дунавската отбранителна система. По време на втората българска държава тя е възстановена и превърната в мощен феодален замък.

Храм-паметник “Свети Александър Невски” Храм-паметникът “Свети Александър Невски” величествено се извисява към небето на един от най-красивите площади в сърцето на София.

Златната (кръглата) църква във Велики Преслав Това е една от най-красивите сгради в архитектурно отношение, построена през онази епоха, която по-късно историците наричат Златен век в българската история. По времето на цар Симеон (893-927) Велики Преслав е провъзгласен за княжеска резиденция и столица на България. По своя блясък и красота тя съперничела дори на Константинопол.

Замъкът Червен Град Червен е основан от Петър Делян и е представлявал един от най-големите градове в България през Второто българско царство. През XII-XIV век. Червен бил важен политически и икономически център със силно развити занаяти и прочути строители.

 

През учебната 2013/2014 година в ПГЛПТ, гр. Казанлък по проект „УСПЕХ” са сформирани 3 клуба и едно творческо студио с 35 участници. Учениците ще участват в клубовете  „Питагор” с  ръководител  Мими Ранева, „Красота и здраве” с ръководител Емилия Иванова, „Обичам България” с ръководител Катя Семерджиева и творческо студио „Филмово изкуство” с ръководител Пенка Василева.

Да им пожелаем успех!


Клуб „Питагор” с  ръководител  г-жа Мими Ранева:

5_pitagor_2012_2013_2_.jpg4_pitagor_2012_2013_3_.jpgc_pitagor_2012_2013_1_.jpg1_pitagor_2012_2013.jpgb_pitagor_2012_2013_4_.jpg


Клуб „Красота и здраве” с ръководител г-жа Емилия Иванова: 


Клуб „Обичам България” с ръководител г-жа Катя Семерджиева:

d_sdc19936.jpg8_sdc19903.jpg2_rumi_d_uspeh_2012_2013.jpg4_rumi_d_uspeh_2012_2013_2_.jpgd_rumi_d_uspeh_2012_2013_3_.jpgf_sdc19955.jpg9_sdc19944.jpge_rumi_d_uspeh_2012_2013_1_.jpg

 

Творческо студио „Филмово изкуство” с ръководител г-жа Пенка Василева: 

7_filmovo_studio.jpg4_filmovo_studio_2_.jpgb_filmovo_studio_1_.jpga_filmovo_studio_3_.jpg

 

           През учебната 2012/2013 година по проект „ УСПЕХ” в ПГЛПТ успешно работят 4 клуба по ИИД и едно творческо студио с 41 ученици:
– клуб „Питагор” с ръководител Мими Ранева, 
- клуб „Красота и здраве” с ръководител Емилия Иванова, 
- клуб „Кулинарна мозайка” с ръководител Румяна Станева, 
- клуб „Изкуството да готвим и сервираме в Европа” с ръководител Мария Чочева,
- творческо студио „Филмово изкуство” с ръководител Пенка Василева.

Поради подчертания интерес към организираните ИИД към  тези клубове,  значителна част от учениците продължават дейността си от учебната 2011/2012 година.


          Клуб „Питагор” с ръководител Мими Ранева:

5_pitagor_2012_2013_2_.jpg4_pitagor_2012_2013_3_.jpgc_pitagor_2012_2013_1_.jpg1_pitagor_2012_2013.jpgb_pitagor_2012_2013_4_.jpg


         Клуб „Красота и здраве” с ръководител Емилия Иванова: 


          Клуб „Кулинарна мозайка” с ръководител Румяна Станева:

          Клуб „Изкуството да готвим и сервираме в Европа” с ръководител Мария Чочева:
a_klub_uspeh_064.jpg1_klub_uspeh_061.jpg5_klub_uspeh_060.jpg3_klub_uspeh_049.jpgb_klub_uspeh_046.jpgc_klub_uspeh_074.jpg4_klub_uspeh_047.jpgc_klub_uspeh_051.jpg


          Творческо студио „Филмово изкуство” с ръководител Пенка Василева:

7_filmovo_studio.jpg4_filmovo_studio_2_.jpgb_filmovo_studio_1_.jpga_filmovo_studio_3_.jpg