ГРАФИК

за провеждане на занятията на

групите и клубовете по проект „Твоят час”

за учебната 2017 / 2018 година

 

Ръководител

Наименование на група / клуб

Бр. участници

Клас

Място на провеждане

Ден на провеждане

Час

 

ГРУПИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

1

Захари Василев

Български език. Езикови норми

9

11 в

каб. № 13

ПГЛПТ

каб. № 12

ПГЛПТ

Сряда

 

Петък

13.30 ч. – 14.50 ч.

 

13.30 ч. – 14..50 ч.

2

Пенка Василева

Български език и литература. Литературна лаборатория

7

10 а

каб. № 13

ПГЛПТ

Четвъртък

 

Петък

09.30 ч. – 10.50 ч.

 

10.00 ч. – 11.20 ч.

3

Диана Хаджиатанасова

Български език и литература.Да / пре / вземем матурата с лекота

 

Матура по БЕЛ – да успеем заедно

10

 

 

 

10

12 а, 12 б

сборна

 

12 а,

12 б

сборна

каб. № 14

ПГЛПТ

 

 

каб. № 14

Сряда

 

 

 

Сряда

10.20 ч. – 11.50 ч.

 

 

 

14.30 – 15.50 ч.

4

Димитър Спасов

 

Български език и литература

10

12 б

каб. № 18

ПГЛПТ

каб. № 17

ПГЛПТ

Вторник

 

Четвъртък

11.10 ч. – 11.50 ч.

 

16.30 ч. – 17.10 ч.

5

Гергана Томова

Чужд език по професията

10

10 г

каб. № 14

ПГЛПТ

Четвъртък

10.20 ч. – 11.50 ч.

6

Гергана Томова

Чужд език по професията

8

12 в

каб. № 15

ПГЛПТ

Вторник

Сряда

10.20 ч. – 11.50 ч.

 

11.10 ч. – 11.00 ч.

7.

Недялка Георгиева

Моята математика

 

5

9 а,б

каб. № 8

ПГЛПТ

каб. № 15

ПГЛПТ

Четвъртък

 

Петък

13.30ч. – 14.50 ч.

 

13.30ч. – 14.50 ч.

7

Катя Семерджиева

История – 8 клас

7

8 б

каб. № 11

ПГЛПТ

Сряда

Четвъртък

12.50 ч. – 14.20 ч.

8

Емилия Иванова

Химия

5

8 б

каб. № 3

ПГЛПТ

Понеделник

 

Вторник

13.30 ч. – 14.10 ч.

 

12.50 ч. 14.10 ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ

1

Емилия Иванова

Хармония

16

8 а

каб. № 3

ПГЛПТ

Понеделник

14.10 ч. – 16 .50 ч.

2

Пенка Василева

Филмово изкуство

19

10 а

каб. № 3

ПГЛПТ

Вторник

10.00 ч. – 12.00 ч.

3

Захари Василев

Театрален кръжок  „ Л.Кабакчиев”

14

9 а, 12 а

 

каб. №12

ПГЛПТ

Четвъртък

13.30 ч. – 14.50 ч.

4

Тина Янева

Клуб по психология

24

8 в, 9 а, 9 б

каб. № 19

ПГЛПТ

Четвъртък

14.00ч.

5

Тина Янева

Клуб по философия

13

10 а, 10 б, 11 а

каб. № 19

ПГЛПТ

Сряда

14.00ч.

6

Симеон Кушев

Спортни дейности. Волейбол

8

10 в, 12 а

физ.салон

ПГЛПТ

Четвъртък

08.30 ч. – 11.00 ч.

7

Владимир Ралев

Спортни дейности. Баскетбол

6

10 б, в

физ.салон

ПГЛПТ

Вторник

ПГЛПТ

09.10 ч. – 11.50 ч.

8

Ивелина Георгиева

Моята професия

10

11 в, 12 б

каб. № 19

ПГЛПТ

Понеделник

Четвъртък

11.00 ч. – 12.20 ч.

16.00 ч. – 17.20 ч.

9

Наталия Добрева

Млад икономист

10

11 а

каб. № 12

ПГЛПТ

каб. № 14

ПГЛПТ

Понеделник

 

Сряда

13.40 ч. – 15.00 ч.

 

13.40 ч. – 15.00 ч.

10

Корнелия Владева

Млад предприемач

15

12 а

каб. № 16

ПГЛПТ

Четвъртък

09.50 ч. – 11.50 ч.

11

Петя Гайтанджиева

Забавна кулинария

18

10 б, 10 г

каб. № 20

ПГЛПТ

Петък

10.00ч.

12

Румяна Денева

Френска кулинарна мозайка

10

10 б, в

12 б, в

каб. № 15

ПГЛПТ

Вторник

09.10 ч. – 11.50 ч.

13

Кристина Демирева

Интерактивни презентации с Power Point

7

8 а,б.в

каб. № 15

ПГЛПТ

Вторник

14.20 ч.

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНТОНИ ИЛИЕВ

ДИРЕКТОР НА ПГЛПТ

ГР. КАЗАНЛЪК

Представителното занятие на клуб „Чужд език по професията” се проведе на 24.04.2017г. Целта бе учениците да покажат знанията и уменията, придобити по време на  курса на обучение. Занятието се проведе в две части. През първата част учениците приготвяха  ястие по рецепта на английски език. След това те презентираха ястията , като назоваваха продуктите, необходими за приготвянето им  и описваха начина на приготвяне на английски език. Учениците показаха добри комуникативи умения. 

IMG_0936a.jpgIMG_1014a.jpgIMG_0931a.jpgIMG_0934a.jpgIMG_0958a.jpgIMG_0927a.jpg
  

Състезание по български език и литература „Учим, знаем, успяваме!”се проведе в Професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм. То бе представително занятие на клубовете по Български език и литература в гимназията, работещи по проект „Твоят час”. Зрелостниците от 12 а и 12 в кръстосаха шпаги в сферата на правописа, граматиката, лексиката, литературните творби и герои. В стремежа си да са добре подготвени за предстоящия зрелостен изпит по Български език и литература, абитуриентите вложиха много старание през цялата година в изявите си в клубовете. Ръководителите на двата клуба Диана Хаджиатанасова и Димитър Спасов останаха много доволни от изявите на възпитаниците си и изразиха надеждата си, че учениците ще се представят на ниво на предстоящата матура. През учебната 2016/2017 година в Професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм функционират 14 клуба по проект „Твоят час”. 7 се клубовете по интереси и 7 групи за преодоляване на обучителни затруднения. Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

 

На 19.01.2017г с учениците, членове на клуб „Хармония – красота и здраве” се проведе представително занятие на тема „Да сготвим здравословна вечеря” с продължителност 4 часа. Целта на занятието бе да се обобщят знанията, получени до този момент в клуба и да се представят практически с конкретни ястия. Организацията на занятието включи: осигуряване на кабинет по готварство, предварителна подготовка за закупуване на хранителни продукти, изготвяне на примерно меню и приготвяне на ястията. След приготвянето на ястията те бяха сервирани по етикет и изконсумирани от учениците. Гости на събитието бяха колеги от гимназията.

 

6.jpg1.jpg240068-2017-01-19-Publish.jpg3.jpg7.jpg2.jpg5.jpg