Състезание по български език и литература „Учим, знаем, успяваме!”се проведе в Професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм. То бе представително занятие на клубовете по Български език и литература в гимназията, работещи по проект „Твоят час”. Зрелостниците от 12 а и 12 в кръстосаха шпаги в сферата на правописа, граматиката, лексиката, литературните творби и герои. В стремежа си да са добре подготвени за предстоящия зрелостен изпит по Български език и литература, абитуриентите вложиха много старание през цялата година в изявите си в клубовете. Ръководителите на двата клуба Диана Хаджиатанасова и Димитър Спасов останаха много доволни от изявите на възпитаниците си и изразиха надеждата си, че учениците ще се представят на ниво на предстоящата матура. През учебната 2016/2017 година в Професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм функционират 14 клуба по проект „Твоят час”. 7 се клубовете по интереси и 7 групи за преодоляване на обучителни затруднения. Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.