Професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм в Казанлък изпрати 15 свои възпитаници на двуседмична производствена практика в столицата на Австрия-Виена. Учениците са от 11 клас в специалностите „Организация на обслужването в хотелиерството” „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения” и „Кетъринг“, като техни придруждаващи учители са Гергана Томова – преподавател по чужди езици и Ивелина Георгиева - преподавател по професионална подготовка. Учениците и техните преподаватели се отправиха към Австрия с мотивация за отлично представяне и откриване на нови предизвикателства. Възпитаниците на ПГЛПТ ще повишат професионалните си умения и компетентности като част от проект „Австрийският опит в българското училище – гаранция за успешно кариерно развитие“, Проектът е съфинансиран по програма Еразъм + на Европейския съюз. по дейност КД1 „Образователна мобилност за граждани“, „Мобилност на обучаеми и персонал в професионалното образование и обучение“. Партньор на ПГЛПТ е австрийската организация Austraining. Основната цел на този проект е постигане на по-високо качество на професионалната подготовка на учениците чрез практика в австрийски компании в сферата на хотелиерството и ресторантьорството и успешна бъдеща реализация на българския и европейски пазар на труда. Чрез обогатяване на позаннията на участниците за социалноикономическите и културни особености на страната домакин ще се развие тяхната толерантност към възприемане на непозната култура. Освен практиката, която ще проведат в сърцето на Австрия, учениците имат предвидени в програмата и културно-опознавателни визити в града-домакин Виена.

 

66674406_519186048908648_5522589959900364800_n.jpg---.jpg67156645_2761945307168363_4542210842195656704_n.jpg

Тази публикация е създадена с подкрепата на ЕС и отразява единствено позицията на ПГЛПТ. Националната агенция и Комисията не носят отговорност за съдържащата се в него информация.

 

 

 

     ПГЛПТ е едно от трите училища в страната придобило „Харта” за мобилност в областта на професионалното образование и обучение(ПОО). Това обявиха от екипът на Центъра за развитие на човешките ресурси. Другите две училища, които ще работят с Хартата тази година са Професионална гимназия по туризъм "Алеко Константинов", град Плевен и Професионална гимназия по електротехника и електроника, Пловдив.

   Хартата за мобилност в областта на професионалното образование и обучение по програма „Еразъм+“ има за цел да насърчи организациите, които са постигнали резултати с доказано качество при организирането на мобилност за учащи и персонал в областта на ПОО, да развият допълнително своите европейски стратегии за интернационализиране. Европейското интернационализиране не е просто допълване на обучението в друга държава по програмата „Еразъм +“ чрез включване на висококачествени дейности, свързани с мобилността, в учебните програми. То включва и развиване на международни подходи в изпращащата организация, например чрез създаване на мрежа контакти с органите в други държави, чрез насърчаване на изучаването на чужди езици и и чрез разширяване на перспективата отвъд националните подходи в областта на ПОО.

   Получената акредитация от ПГЛПТ, даваща право гимназията да кандидатства с проектни предложения в рамките на Програма „Еразъм+“, е одобрена със следните параметри: Валидност: 2017г.-2020г. ; Тип акредитация: Изпращаща организация -2017г.-2020г. Придобиването на Хартата за мобилността в областта на ПОО ще предостави на ПГЛПТ възможността да кандидатстват по опростен начин по Ключова дейност 1 „Мобилност на обучаеми и персонал в областта на професионалното образование и обучение“ от 2017 г. Целта ѝ е също да се подкрепи изграждането на капацитет на изпращащите организации, за да организират качествена мобилност за обучаващите се и за персонала, като същевременно се възнаграждава и допълнително се насърчава развитието на качеството на мобилността. В средата на периода на валидност на хартата и в края на последния договор за мобилност от титулярите на Хартата за мобилността в областта на ПОО ще се изиска да докладват относно развитието на европейската стратегия за интернационализиране и относно въздействието на хартата.

Списък на класираните ученици за участие по проект пом програма Еразъм+

Прикачени файлове:
Свали този файл (Spisak.pdf)Списък класирани ученици[ ]