Олимпиадата се провежда за трета поредна година и се организира от Евростат и част от държавите - членки на ЕС, с цел да се повиши статистическата култура на учениците и учителите.

Инициативата е насочена към повишаване на функционалната грамотност на учениците чрез засилване на любопитството и интереса им към статистиката, като се покаже нейната роля както в различните сфери на обществения живот, така и във всекидневието на обикновения човек.

Състезанието e отборно, като всеки отбор се състои от трима ученици от едно и също училище. То се състои от два кръга: национален и европейски. Финалистите от националния кръг във всяка държава могат да участват в европейския кръг. Националният кръг се провежда на български език в два етапа, а европейският - на английски език.

За участие в състезанието от ПГЛПТ се регистрираха три отбора – два от 11а клас в състав Йоана, Александра и Дона и Костадинка, Теодора и Стефан и един отбор от 12а клас в състав Симона Иванова, Виктория Велева и Пламена Дончева. Техен ментор е Корнелия Владева – преподавател по икономика.

И трите отбора преминаха успешно първи етап на националния кръг чрез попълване онлайн на три теста - за основни познания по статистика, за използване на официалните източници на статистически данни (сайтове на НСИ и други официални статистически организации) и за интерпретиране на статистически текст. Целта на третия тест е да се отговори на 10 въпроса за публикацията на Евростат „Хора на път“, издадена през 2019година.

След приключване на 1-я етап предстои участие във втори етап - анализ на статистически данни по дадена статистическа тема.На него участниците трябва да изготвят презентация и да покажат знания и умения относно правилното разбиране, интерпретиране и представяне на данните.

След него може би следва участие в трети кръг – защо не?