Девет преподавали от Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък, водени от директора  инж.Рени Червенкова посетиха град Римини, Италия по проект №2015-1- ВG01- КА102-013794  “Училище и бизнес  – ръка за ръка”, дейност КД1  по програма Еразъм+.

В периода 3-10 април 2016 години екипът на проекта се запозна с работата на хотели, училища и агенции в сферата на туризма. Партньор на ПГЛПТ бе Sistema Turismo s.r.l., град Римини.

Целта на проекта е да се почерпи опит от Италия за работата на професионалните училища в сътрудничество с бизнеса и за осъществяване на качествена професионална подготовка в сферата на туризма.

 

  

Програмата включваше 5 професионални визити: хотели „Kursaal” и “Rosabianca” , училищата ITT „Марко Поло“ и Института за професионални хотелиери „Малатеста“ и туристическа агенция I Viaggi di Bianco e Blu Cooperativa, както и културни визити в Римини и град-държавата Сан Марино.

 

 

 

Вълнуващата седмица завърши със заключителна среща, на коята бяха връчени Европас мобилност сертификати за участие в мобилността.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тази публикация отразява единствено позицията на ПГЛПТНационалната агенция и Комисията не носят отговорност за съдържащата се в нея информация.