Печат

     

Проект № 2015-1-BG01-КА102-013794 по програма Еразъм+

КД1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“

Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр.Казанлък реализира в периода от 03.04 до 10.04.2016г.  в Италия, гр. Римини - „Перлата на италианското адриатическо крайбрежие“ проект на тема „Училище и бизнес – ръка за ръка“. Резултатите от реализирания проект представи в конферентната зала на хотел „Палас“ Рени Червенкова – директор на гимназията. Чрез презентация присъстващите ученици, учители, граждани, журналисти се запознаха с реализираните 5 професионални визити – посещения в 3 и 4 звездни хотели от веригата „Чекарини“, туристическа агенция и професионалните училища по туризъм „Марко Поло“ и „Сигисмондо Малатеста“.

   

Основната цел на проекта е изучаване на опита на Италия в обучението на ученици по туризъм, организацията на провеждане на учебни практики и сътрудничеството между училище и бизнес. Придобития по проекта опит, учителите и ръководството на ПГЛПТ ще използват за подобряване на учебните планове и програми по професионална подготовка, както и при организацията на дуалното обучение по професия „Готвач“, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“ през учебната 2017/2018г. Проектът ще способства за утвърждаването на ПГЛПТ сред образователните институции в област Стара Загора, като съвеременно и модерно училище, за повишаване конкурентноспособността на възпитаниците на училището и разширяване на сътрудничеството на гимназията с представители на туристическия бизнес в областта. 

Гимназията спечели поредния си проект по програма Еразъм+, който предстои да се реализира през месец март – април 2017 г. В него ще бъдат включени ученици от 11 клас обучавани по специалностите „Екскурзоводско обслужване“ и „Икономика и мениджмънт“, които чрез двуседмична практика в град Портсмут, Англия ще повишат професионалните си умения и компетентности в реална мултикултурна среда.

 

 

 Тази публикация отразява единствено позицията на ПГЛПТНационалната агенция и Комисията не носят отговорност за съдържащата се в нея информация.