20 ученици от Професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм в Казанлък реализираха успешно двуседмична производствена практика в град Портсмут, Великобритания. Проектът „Повишаване на професионалните умения и компетенции на учениците в реална и мултикултурна бизнес среда“ е по дейност КД1 „Образователна мобилност за граждани“, „Мобилност на обучаеми и персонал в Професионалното обучение и образование“. Партньор на ПГЛПТ е организацията Training Vision Ltd., ситуирана във Великобритания, с оперативен офис в град Портсмут. Основната цел на този проект е надграждане и повишаване на професионалните умения и компетенции на учениците, както и повишаване мотивацията, професионалното и личното израстване и самочувствието на младите хора.Освен практиката, която проведоха в Англия, учениците имаха предвидени в програмата и културно-опознавателни визити на града-домакин Портсмут, както и на британската столица Лондон. От ръководството на училището изразиха задоволството си от учениците и техните ръководители за реализираната практика. Директорът на училището Антони Илиев подчерта, че учениците са от две от най-успешните специалности в училището, по които и тази година професионалната гимназия ще осъществи прием след седми клас.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация

През учебната 2014/2015 год. продължава работата на ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък  по проект  BG051РО001-3.3.07-0001  „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ”

Целите на проекта са:

  • подпомагане и насърчаване изграждането на устойчиво партньорство между гимназията и бизнеса
  • увеличаване на възможностите на работодателите за подбор на ученици, доказали умения в реална работна среда за непосредствено включване на пазара на труда след дипломирането
  • увеличаване стимулите за ученици за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда
  • изграждане на модели за активна гражданска позиция с цел, успешна професионална реализация и кариерно развитие на ученици

В проекта участват 13 ученици от 11б, 11в и 12б класове, обучавани по специалностите „Производство на кулинарни изделия и напитки” и „Кетъринг”.Учениците работят на позиции сервитьор-бармани и готвачи в следните обекти ресторант „Палас”, ресторант „Лагуна”, кафе-клуб „Тропикана”, „Еуфория”, кафе „Аглаия”, кафе „Милано”.

  

 

 

През учебната 2013/2014 година ПГЛПТ продължава да работи по проект BG051РО001-3.3.07-0001,компонент „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ” по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд.

Партньори на ПГЛПТ са комплекс „Палас” ООД,  „Стан-07” ООД - обект ресторант „Лагуна”, „Томи шоу козметикс” ЕООД - обект ресторант „Терес” и „Агрострой – СП” ООД - обект –кафе клуб „Тропикана”, в които 9 ученици от 12а и 12б класове, обучавани по специалностите „Организация на туризма и свободното време” и „Производство на кулинарни изделия и напитки” в периода от 18.11.2013 год. до 30.04.2014 год. ще проведат 240 часа практика в реални условия  като сервитьор- бармани и готвачи.

След успешното приключване на първия етап от практиката и отличните отзиви за всички ученици от страна на работодателите, с разширяване на  техния брой през втория етап, се надяваме, че ще се подобри връзката между  резултатите от професионалното обучение и непрекъснато променящия се пазар на труда.

 

Обект:  Кафе клуб “Тропикана” – позиция: сервитьор-барман

c_img_9628.jpg2_img_9631.jpg3_img_9633.jpga_img_9634.jpg

 

 

Обект: Ресторант “Терес” – позиция: готвач

b_img_9639.jpga_img_9637.jpg

 

Обект: Ресторант “ЛАГУНА” – позиции: Сервитьор-барман и Готвач

9_img_9647.jpg4_img_9645.jpgb_img_9639.jpga_img_9637.jpg3_img_9640.jpg0_img_9649.jpg

 

Обект: Ресторант “Палас” – позиция: сервитьор-барман

 

Обект: Ресторант “Палас” – позиция: готвач

b_img_9540.jpg6_img_9545.jpg5_img_9538.jpgb_img_9542.jpg

 

Приключване на проекта и раздаване на сертификати

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.