Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм в Казанлък участва и приключи успешно проект „Ученически практики”за учебната 2017/2018 година. Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1“ е съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. 30 ученици от 10-ти и 11-ти клас проведоха 240 часа практическо обучение на реални работни места и усвоиха тънкостите на изучавание професии – икономист, администратор в хотелиерството, ресторантьор и готвач.  

Те бяха разпределени в 10 фирми в Казанлък – партньори на гимназията по проекта. За учениците се обучаваха под прякото наблюдение на наставници от фирмите, както и  четирима наблюдаващи учители. След успешното приключване на практиките, на учениците бяха връчени сертификати от директора на училището и възнаграждение в размер на 300 лева, под формата на стипендии за обучение. Работодателите останаха изключително доволни от професионализма и работоспособността на учениците на ПГЛПТ, които стриктно спазваха своите задължения.

Общата цел на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение (ПОО) към нуждите на пазара на труда. Чрез мерките по тази операция ще бъдат постигнати резултати, така че сътрудничеството между системите на ПОО и бизнеса в България да стане по-ефективно:

__4.jpgIMG_1777 .JPGIMG_2548.JPGIMG_2462.JPGIMG_1781  .JPG_3.jpg8.JPGIMG_2505.JPG
 

 

Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1“ е съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.