Основната цел на проекта е да се събуди интерес в учениците от 10 клас в ПГЛПТ към историята на родния край. Да  ги  провокира към изследователска и творческа работа чрез проучване на  църковна архитектура, иконопис, духовен живот в Казанлъшкия край. Сформираните екипи ще изучават избрани от тях православни храмове както от Казанлък, така и от околните села. Като резултат от проучването трябва да се  създадат презентация /карта / пътеводител на православните храмове в Казанлъшкия край . Целият проект трябва да е съпроводен от заснемане на църкви и моменти от църковен живот в Казанлъшко. На финала ще се представи  изложба от снимки на Казанлъшки църкви и  презентация /пътеводител  „Светлина от храма- православни църкви в Казанлъшко“.

Ръководител: Катя Семерджиева

Участници: Ученици от 10 а клас

https://padlet.com/yoanagovedarova27/fczn13vh8829zlba

https://padlet.com/stela1308/lq4aljhd7jqq2jni