Професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм в Казанлък изпрати 20 свои възпитаници на двуседмична производствена практика в град Малага, Испания. Учениците са от 11 клас в специалностите „Организация на обслужването в хотелиерството” и „Икономика и мениджмънт”, като техни придруждаващи учители са Наталия Добрева-преподавател по професионална подготовка и Валентина Калчева – преподавател по чужди езици. Учениците и техните преподаватели се отправиха към Испания с мотивация за добро представяне и откриване на нови предизвикателства. Възпитаниците на ПГЛПТ ще повишат професионалните си умения и компетентности в реална мултикултурна среда, като част от проект„"Иновативност, предприемчивост и професионализъм без граници", по програма Еразъм +. Проектът е по дейност КД1 „Образователна мобилност за граждани“, „Мобилност на обучаеми и персонал в ПОО“ . Партньор на ПГЛПТ е организацията ТRIBEKA TRAINING LAB S.L.U., ситуирана в Mалага. Основната цел на този проект е надграждане и повишаване на професионалните умения и компетенции на учениците, както и повишаване мотивацията, професионалното и личното израстване и самочувствието на младите хора.

 Освен практиката, която ще проведат в центъра на Андалусия, на брега на Средиземно море, учениците имат предвидени в програмата и културно-опознавателни визити на града-домакин Малага , както и в историческия град Кордоба.

 

 

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация