Печат

 

Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр.Казанлък реализира в периода от 14.04 до 28.04.2018г.  в, гр. Малага, Испания - проект на тема "Иновативност, предприемчивост и професионализъм без граници"  по дейност КД1 „Образователна мобилност за граждани“, „Мобилност на обучаеми и персонал в Професионалното обучение и образование“.

Резултатите от реализирания пореден успешен проект на гимназията бяха представени на специална пресконференция в конферентната зала на хотел „Палас“ . Чрез специално изготвена презентация присъстващите ученици, учители, граждани, журналисти се запознаха с дейностите по проекта и основно с реализирането на производствената практика от 20 ученици в испанския град Малага. Основната цел на този проект бе надграждане и повишаване на професионалните умения и компетенции на учениците, както и повишаване мотивацията, професионалното и личното израстване и самочувствието на младите хора. Сред гостите на проявата бяха г-жа Румяна Сандалова –старши експерт образование в Община Казанлък, омбудсманът на община Казанлък г-жа Гинка Щерева, директори на училища и представители на бизнеса и туристическия бранш в Казанлък. Всички те изразиха своята подкрепа във визията за развитие на ръководството на Професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм да подготвя своите кадри, чрез трупане на професионален опит в мултикултурна среда, чрез участието в подобни международни проекти. Официално бяха връчени и Европас сертификатите на учениците, участвали в проекта. От ръководството на училището изказаха своята благодарност към всички участници в проекта и подчертаха, че реализирането на производствени практики в чужбина ще продължи. Следващата стъпка в тази посока е новият спечелен европроект на гимназията „Австрийския опит в българското училище – гаранция за успешно кариерно развитие“. Той ще се осъществи през следващата учебна година, като възпитаници на гимназията ще проведат своята практика в културната столица на Европа - Виена.

 

IMG_2106.JPGIMG_2137.JPGIMG_2134.JPGIMG_2049.JPGIMG_2135.JPGIMG_2064.JPGIMG_2129.JPGIMG_2080.JPGIMG_2060.JPG

Тази публикация отразява единствено позицията на ПГЛПТ. Националната агенция и Комисията не носят отговорност за съдържащата се в нея информация.

 


AdmirorGallery 5.0.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.