Традициите са за да се спазват! Базирайки се на тази максима, и възползвайки се от богатствата на прекрасния си училище двор, в ПГЛПТ зарязаха лозата по случай Трифон Зарезан. Това е един от най-големите зимни празници и се смята за началото на стопанската година. Ученици от 12 клас в ПГЛПТ, под зоркия поглед на техните преподаватели, спазиха голяма част от ритуалите по зарязване. В ритуала за подрязване за берекет на гроздето, мъжът се обръща на изток, прекръства се тържествено и с косер отрязва от три главини няколко пръчки. Отрязаното място се полива с червено вино и благославя с думите
“Колкото капки, толкоз коли грозде!”
С подрязаните клонки се украсиха менчето с вино, както и иконите в училище. Всички участници в ритуала си пожелаха здрава година изпълнена с много успехи.
Според народната легенда Св. Трифон е брат на Св. Богородица. Като отивала да се черкува на 40-ия ден от раждането на Исус, Трифон и се присмял, че няма мъж, а има дете. Тя му казала да гледа неговата си работа, да не би да си отреже носа, а той като показвал как зарязва лозето, наистина го отрязал. Затова на светеца се дават епитети като Зарезан и Чепия.