На 19.02.2013г. от 9:00 ч. групата ученици, одобрени за провеждане на първоначално професионално обучение (IVT) по проект № 2012-1-BG1-LEO01-06810 „Усвояване на съвременни професионални учения в туризма” в Р Кипър, премина педагогическа подготовка за практиката си в Р Кипър. Целта на обучението е да се обърне внимание на изискванията към  учениците за провеждане на практическото обучение както от страна на изпращащата (ПГЛПТ), така и от страна на приемащата учениците организация - партньор по проекта.


 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.