15 ученици от специалността „Организация на туризма и свободното време” и специалността „Производство на кулинарни изделия и напитки” посетиха Република Кипър в периода 31.03.2013 г. – 21.04.2013 г. Посещението беше част от проект № 2012-1-BG1-LEO01-06810 “Усвояване на съвременни професионални умения в туризма» по Секторна програма «Леонардо да Винчи» - «Учене през целия живот».

Учебната практика се проведе в хотел «Св. Георги» - 4*, гр. Пафос. Живописно разположен на красивия морски бряг, той беше тяхно работно място и техен дом. Учениците усвоиха умения в две професии: «Сервитьор – барман» и «Готвач» и усъвършенстваха комуникационните си умения по английски език.

Престоят в Кипър ще остане незабравимо преживяване за всички ползватели по проекта, защото, освен че усвоиха съвременни професионални умения в реална работна  среда, те се срещнаха с отзивчив и компетентен персонал и станаха част от перфектно функциониращ ваканционен комплекс. Любезни, усмихнати, трудолюбиви и изпълнени с ентусиазъм и желание да се усъвършенстват, нашите ученици станаха любимци на своите наставници и гостите на хотела.

Всички ученици и придружаващите ги преподаватели П. Досева и А. Илиев определят проведения проект като едно добро начало на ученически практики, провеждани в чужбина и се надяват, че следващата година такъв професионален опит и чудесни преживявания ще имат и други ученици от нашето училище.

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност заизползването на съдържащата се в нея информация.