Мобилността  в Република Румъния по проект „Коменски“ на тема „Единство в многообразието“ се проведе в периода  от 22.03.2015г. до 28.03.2015г. Българската група бе в състав М. Карастоянова и Р. Денева – учители и учениците Евдокия Кисьова, Петър Цанев, Стефан Гурбалов, Антония Тотева и Емир Филинта.

                                          

 

Румънските ни партньори от гр.Кампулунг бяха изключително гостоприемни и наред с дейностите в училището ни показаха изключително интересните Музей на боядисаните яйца, женски манастир Вотра Молдовитей, Музея на дървената лъжица, разгледахме гр. Сучава, музея на традиционното тъкачество  в гр. Фунду Молдова и др.

 

Тръгнахме си от Румъния изключително впечатлени от красотата на страната и много нови приятели.

 

„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация”