В ПГЛПТ успешно приключи проект по секторна програма „Коменски”№LLP-2013-COM-MP-044, дейност „Многостранни партньорства”, на тема „Единство в многообразието” в партньорство с ученици от Турция, Великобритания, Полша, Румъния и Франция. 

    Екипите разработиха и представиха много интересни и разнообразни материали, свързани с националния бит и култура на всяка от страните. Посещаваха се места, свързани с културно-историческото наследство на страните, учебни занятия и организирани спортни състезания в училищата и др. Най-голямо вълнение беше създаването и разучаването на европейския танц "Флорисика", в чиято хореография бяха преплетени фолклорни елементи от страните-участнички в проекта. / https://www.youtube.com/watch?v=W6mFcBF9qTc /

    Беше разработен и сайт на проекта с информация за всяко училище и страна, публикувани са материали и снимки с незабравимите преживявания - www.eurotrad2013.ro

 

 „Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация”

Прикачени файлове:
Свали този файл (1_Mobilité_Turquie.pdf)1_Mobilité_Turquie.pdf[в Турция]
Свали този файл (2_Mobilité_Angleterre.pdf)2_Mobilité_Angleterre.pdf[в Англия]
Свали този файл (3_Mobilité_Bulgarie.pdf)3_Mobilité_Bulgarie.pdf[в България]
Свали този файл (4_Mobilité_Pologne.pdf)4_Mobilité_Pologne.pdf[в Полша]
Свали този файл (5_Mobilité_Roumanie.pdf)5_Mobilité_Roumanie.pdf[в Румъния]
Свали този файл (6_Mobilité_France.pdf)6_Mobilité_France.pdf[във Франция]