Кулинарно обучение се организира в Комплекс „Зорница“, по проект „Усъвършенстване на професионалните компетенции на учениците от ПГ по лека промишленост и туризъм за подобряване на условията за образование и обучение в тясно сътрудничество с бизнеса“.

Обучението е на тема „Тенденции в модерната кухня“ и е част от заключителния семинар по проекта. Лектор на семинара беше Николай Василев – главен готвач на ресторант „Фюжън” в Грифид Хотел Метропол - Златни Пясъци, член на Асоциацията на професионалните готвачи.

Обучението се проведе в рамките на два дни – на 20.06.2014г и 21.06.2014г.

Присъстващи на обучението бяха учители по професионална подготовка, ученици от професионалната гимназия и представители на бизнеса, членове на СХРК. 

Участниците обогатиха професионалните си компетенции чрез демонстрации на нови техники на приготвяне на меса и риба, работа с желиращи и сгъстяващи агенти, готвене във вакуум и др.Обучението завърши с дегустация на вкусното агнешко бутче, приготвено на слама.

 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз


Инвестира във вашето бъдеще!