Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм в Казанлък реализира мобилност в Италия по проект №2015-1- ВG01- КА102-013794  “Училище и бизнес  – ръка за ръка”, дейност KД 1  по програма Еразъм +. В периода от 3 до 10 април девет учители, водени от директора на гимназията инж.Рени Червенкова, посетиха град Римини – „Перлата на италианското адриатическо крайбрежие“. Партньор на училището от италианска страна бе  SISTEMA TURISMO S.R.L. Целта на проекта бе да се почерпи опита на Италия за работата на професионалните училища в сътрудничество с бизнеса за осъществяване на качествена професионална подготовка на учениците в сферата на туризма и провеждане на ученически практики на реални работни места. Участниците в мобилността успяха да сравнят двете образователни системи –италианската и българската-по отношение на ролята и мястото на бизнеса в професионалната подготовка на учениците, както и в разработването на учебни програми и изготвянето на Училищни учебни планове, по специалности, по които гимназията осъществява обучение. Програмата на мобилността включваше 5 професионални визити: хотели „Kursaal” и “Rosa Bianca” , училище ITT Марко Поло и Института за професионални хотелиери „Малатеста“ и туристическа агенция I Viaggi di Bianco e Blu Cooperativa и две културни посещения в Римини и в град-държавата Сан Марино.

Двата хотела, които преподавателите разгледаха, бяха от популярната местна верига „Чекарини“, която осъществява ученически практики на ученици в различните направления на хотелиерството и ресторантьорството. Бяха обсъдени актуални въпроси, свързани с новите тенденции в туризма. В туристическата агенция домакините ни запознаха с начините за комуникация с образователните институции, както и с подбора на ученици, които са на стаж в агенцията. 

Изключително полезни бяха срещите в двете професионални училища по туризъм в Римини, които са със същата професионална насоченост като казанлъшката гимназия. Разгледана бе материалната база на гимназиите, както и иновативните технологии, с които работят в италианските училища. Посетени бяха часове по математика и професионална подготовка, в които членовете на екипа успяха да се запознаят с начина на обучение на учениците и работата на техните преподаватели. Особен интерес предизвикаха учебната кухня, залата за кетъринг, учебния ресторант, интерактивния кабинет и лабораторията по туризъм.

Участниците в мобилността имаха възможност да посетят културните забележителности в Римини, сред които „Храмът на Малатеста“, Арката на Август, Мостът на Тиберий, Площад „Кавур“ с паметника на папа Павел V.  В културната програма бе включено и посещение на Сан Марино – най-древната страна в Европа. Бяха посетени църквата „Сан Франческо“, Площада на свободата, катедралата „Сан Марино“ и др.

  

В последния ден на мобилността бе проведена и заключителната среща в офиса на Sistema Turismo s.r.l, Римини, където преподавателите получиха сертификати EUROPASS Mobility за участието си в мобилността. 

Реализираният от ПГЛПТ проект, финансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз, има изключително значение за обогатяване на педагогическите компетенции, усъвършенстване на професионалното, личностно израстване и кариерно развитие на учителите, чрез учене през целия живот, за обогатяване на познанията за историята и културата на Италия, за подобряване на чуждоезиковата комуникация и работата в екип в непозната среда.

 

 

В резултат на мобилността ще се усъвършенстват контактите на гимназията с бизнес партньорите, ще се подобри мениджмънта на училищните учебни планове и учебни програми, ще се подобри качеството на предлаганите туристически продукти с цел увеличаване на туристопотока в Община Казанлък за издигане на международния авторитет на България като желана туристическа дестинация.

В перспектива резултатите от проекта ще се използват от ръководството на училището за провеждане на дуално обучение по професия „Готвач“, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“. 

 

Тази публикация отразява единствено позицията на ПГЛПТНационалната агенция и Комисията не носят отговорност за съдържащата се в нея информация.