На 19.01,2012 г., от 18:00 ч.,  в Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, Казанлък, се проведе обучение във връзка с проект 2011-1-BG1-LEO03-04849 на тема „Мобилност за преподаватели за подобряване на компетенциите за обучение на възрастни по ресторантьорство” към Секторна програма „Леонардо да Винчи”, Програма „Учене през целия живот”. 

Предмет на занятието бе запознаването с основни изрази и конструкции от испанския език, като преподавателката по испански език г-жа Лиляна Крушева  изготви специално за проекта книжка  „Esto lo necesitas” –  т.е. най-необходимото от езика при едно пътуване до Испания. Екипът от 9-те преподаватели, бенефициент по проекта, освен това, прави и индивидуални усилия за усвояване на елементарни езикови умения, за да влезе в контакт с домакините.  

 


 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.