На 12.12.2011 г., от 18:00 ч.,  в Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, Казанлък, се проведе обучение във връзка с проект 2011-1-BG1-LEО03-04849 на тема „Мобилност за преподаватели за подобряване на компетенциите за обучение на възрастни по ресторантьорство” към Секторна програма „Леонардо да Винчи”, Програма „Учене през целия живот”.

 
Предмет на занятието бе вторият модул от изготвената специално за проекта книга „Организиране на обучението на възрастни” от г-жа Р. Червенкова. Екипът от 9-те преподаватели, бенефициент по проекта, се запозна с особеностите при организиране на учебния процес при обучението на възрастни, с основните модели на комуникация, правилата и културата в процеса на обучението, както и с ролята на преподавателя за осигуряване на приятна среда на общуване за успешно обучение.
 
Модератор на обучението по втория модул бе отново г-жа Рени Червенкова, с което бе завършен прегледа на книгата  „Организиране на обучението на възрастни”. 
       
На всеки участник бе предоставено копие от книгата за самостоятелно  ползване.
 
 

 

 

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.