На 07.12.2011 г., от 18:00 ч.,  в Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, Казанлък, се проведе обучение във връзка с проект 2011-1-BG1-LEO03-04849 на тема „Мобилност за преподаватели за подобряване на компетенциите за обучение на възрастни по ресторантьорство” към Секторна програма „Леонардо да Винчи”, Програма „Учене през целия живот”.

 

Предмет на занятието бе първият модул от изготвената специално за проекта книга „Организиране на обучението на възрастни” от г-жа Р. Червенкова. Екипът от 9-те преподаватели, бенефициент по проекта, се запозна с основните изисквания към организиране на обучението на възрастни, със специфични методи и техники за обучение и особености, които трябва да се имат предвид при провеждане на обучението с възрастни.

 

Информацията беше представена от г-жа Червенкова, която, освен теоретични постановки, сподели ценен професионален опит в областта на административното обслужване и методическо осигуряване на обучението.

 

Вторият модул от това обучение ще се състои на 12.12.2011 г. от 18:00 ч.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.