На 22.11.2011 г., от 18:00 ч.,  в Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, Казанлък, се проведе обучение във връзка с проект 2011-1-BG1-LEO03-04849 на тема „Мобилност за преподаватели за подобряване на компетенциите за обучение на възрастни по ресторантьорство” към Секторна програма „Леонардо да Винчи”, Програма „Учене през целия живот”. Екипът от 9-те преподаватели, бенефициент по проекта, се запозна с географското положение, климат,природни забележителности, население, административни области и икономика на Испания – страната, която ще посетят преподавателите и където ще се обучават от 05.02.2012 г. до 18.02.2012 г. Информацията, под формата на презентация, беше подготвена и представена от Станислав Георгиев, ученик от 12 а кл., с научен ръководител г-н Т. Башкехайов, учител по география и икономика.
 
На 29.11.2011 г., от 18:00 ч., се осъществи и представянето на втората презентация за историята и културата на Испания. Възможно най-подробна информация от дълбока древност до наши дни за етапите в развитието на страната, за културните влияния от различни етноси през вековете, изнесе пред своите колеги г-жа К. Семерджиева, преподавател по история и цивилизация.
Успоредно с това, деветимата преподаватели се занимават с изучаването на основни лексикални структури от говоримия испански език, за да могат да комуникират със своите колеги от страната на Дон Кихот, фламенкото и тореадорите.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.