През месец февруари 2011 година Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм разработи проект по секторна програма “Леонардо да Винчи” на тема “Мобилност за преподаватели, за подобряване на компетенциите за обучение на възрастни по ресторантьорство”.
    Целта на проекта е професионално израстване на учителите по професионална подготовка- ресторантьорство и хотелиерство, чужди езици и информационни технологии, чрез представяне на възможност за придобиване на нови умения, методи и подходи за обучение на възрастни в партньорство с ALMATEA-TURISMO SOLUCIONES-Испания.
    Преди броени дни в сайта на Центъра за развитие на човешките ресурси бяха публикувани резултатите и проектът на гимназията е сред 73-те одобрени проекта от страната.
   В мобилността ще участват 10 учители от гимназията за период от две седмици в Гранада, Испания.
   Получените знания, придобитите компетенции и практически умения по време на мобилността ще повишат качеството на обучение, чрез прилагане на добрите европейски практики при провеждането на обучение по IV степен на професионална квалификация по професия “Ресторантьор”, специалност “Организация и управление в ресторантьорството”, за която училището е второто в страната, имащо това право, ще се подобрят информационните и чуждоезиковите им умения.
   На всеки участник ще бъде издаден сертификат Еuropass мобилност, а ръководството на училището ще признае участието в мобилността като форма на квалификация за учителите, което ще се отрази при кариерното им развитие.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.