ПГ по лека промишленост и туризъм, гр.Казанлък спечели проект по програма „Еразъм+“, дейност „Мобилност на обучаеми и персонал в професионалното образование и обучение“.

Партньор по проекта на гимназията е италианския акредитиран обучаващ център SISTEMA TURISMO S.R.L., който промотира, организира и управлява образователни програми за ученици, обучителен персонал, млади хора на пазара на труда и др. от цяла Европа.

Насочихме се към Италия, тъй като е туристическа дестинация с доказани традиции и опит. Традициите в подготовката на кадри в областта на туризма и изградената система на сътрудничество между училищата  и бизнеса са силно мотивиращ фактор, който повлия на избора ни на дестинация – гр.Римини, разположен на Адриатическия бряг, перла в короната на Италианската ревиера, известен като „Ибиса на Адриатика“.

Целта на проекта е:

1.      Проучване на Европейското сътрудничество – училище – бизнес при подготовка на кадри във връзка с въвеждането на дуалното обучение с цел подготовка на кадри, конкурентноспособни на българския и европейския пазари на труда.

2.      Повишаване на мотивацията, личностното и професионалното израстване и кариерно развитие на учениците.

3.      Прилагане на иновативни методи на преподаване за развитие на европейското измерение на професионалната подготовка.

4.      Степен на участие на бизнеса при разработване  на УУП и учебни програми.

5.      Развитие на европейски партньорства за въвеждане на добри практики и постигане на високо качество на професионална подготовка.

Бенефициент на проекта са 9 учители по професионална подготовка, чужд език по професията и ИТ, които в периода от 03.04.2016г. до 10.04.2016г., съгласно подписаната работна програма ще посетят и ще се запознаят с организацията и обслужването в хотели, с новите тенденции в областта на храненето, участието на бизнеса при  разработване на учебни програми, избор на ученици за работа, ще се  запознаят с дейността на туристически агенции и института по туризъм в гр.Римини. 

       Придобитите знания, професионални компетенции, личностното израстване и кариерно развитие на учителите от гимназията ще допринесе  за издигане авторитета на ПГЛПТ и подготовката на мобилни специалисти за непрекъснато растящите изисквания на туристическия бизнес.