Проектът е финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Организация изпълнител: СНЦ Клуб за спортни приключения  „Свободен елемент”. Партньори за включване в проектните дейности:

-        15 ученика от Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм

-        15 ученика от НГПИД „Акад.Д.Узунов“, гр. Казанлък

                На 14.10.2015 г. в  ПГ по ЛПТ се проведе първата информационна среща между ръководителите на клуба и учениците за представяне на целите и дейностите по проект „Спортът за устойчиво развитие на Казанлък".

Целта е да се стимулира физическата активност у младите и въвличане на местните власти за благотворно влияние върху здравословното състояние и повишаване знанията за отговорно отношение към природата.

Предстоящи  дейности, които са заложени:

Ø  Уъркшоп с всички ученици за идентифициране на целите и разпределяне на отговорностите;

Ø   Проучване и събиране на информация за спортовете на открито на територията на Казанлък и региона;

Ø  Изработване на интерактивна карта с места за спорт и активности;

Ø  Младежка кръгла маса;

Ø  Демонстрационно пътуване с каяци и велосипеди в околностите на язовир Копринка.

 

Успех и ползотворна работа!