На срещата бяха обсъдени направените от учениците проучвания за първата група спортове и се прие информацията, която да се публикува на картата. Учениците от НГПИД представиха разработените от тях лого на проекта, пиктограми за отделните спортове, презентации и проучвания. Особено интересна и полезна беше срещата с активни и ентусиасти спортисти от Казанлък.
Благодарим на Ники Стоянов, Тодор Анелов и Васил Флоров за презентирането на различните спортове - парапланеризъм, велотуризъм и каякинг.

Можете да следите електронния дневник на проекта - http://sportinkazanlak.blogspot.bg/