През учебната 2013/2014 год. ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък работи по проект   BG051РО001-3.3.07-0001   „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ”. В проекта участваха 9 ученици от 12а  и 12б класове, обучавани по специалностите „Организация на туризма и свободното време” и „Производство на кулинарни изделия и напитки”.

Учениците проведоха учебните си практики в ресторант „Палас”, ресторант „Лагуна”, ресторант „Терес” и кафе клуб „Тропикана” по позиции „сервитьор-барман” и „Готвач”.

            Наставници на учениците бяха Любомир Ябанджиев, Иван Катанов, Антон Антонов и Мария Колева, а наблюдаващ учител – Мария Чочева.

            Всички ученици успешно приключиха работата си по проекта, за което получиха сертификат за проведена практика на реално работно място.

            Тържественото връчване на сертификатите се проведе на 24.04.2014 год. в актовата зала на училището.