Демотур на язовир Копринка с участниците по проект „Спортът за устойчиво развитие на Казанлък“ финансиран по програма за НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014г беше проведено в горещия слънчев съботен ден на 16 април 2016 г.

 

Това беше последната дейност, с която 30 ученика от двете гимназии, НГПИД и ПГППТ, емоционално завършиха участието си в проекта. Съвместно с ръководителите си те проучиха, систематизираха и разпространиха информация за практикуване на спортове на открито в района на Казанлък. Като краен продукт е реализирана интерактивна карта, която ще бъде публикувана на сайта на Община Казанлък. 

Поздравления за добре свършената работа!