През учебната 2013/2014 година ПГЛПТ продължава да работи по проект BG051РО001-3.3.07-0001,компонент „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ” по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд.

Партньори на ПГЛПТ са комплекс „Палас” ООД,  „Стан-07” ООД - обект ресторант „Лагуна”, „Томи шоу козметикс” ЕООД - обект ресторант „Терес” и „Агрострой – СП” ООД - обект –кафе клуб „Тропикана”, в които 9 ученици от 12а и 12б класове, обучавани по специалностите „Организация на туризма и свободното време” и „Производство на кулинарни изделия и напитки” в периода от 18.11.2013 год. до 30.04.2014 год. ще проведат 240 часа практика в реални условия  като сервитьор- бармани и готвачи.

След успешното приключване на първия етап от практиката и отличните отзиви за всички ученици от страна на работодателите, с разширяване на  техния брой през втория етап, се надяваме, че ще се подобри връзката между  резултатите от професионалното обучение и непрекъснато променящия се пазар на труда.

 

Обект:  Кафе клуб “Тропикана” – позиция: сервитьор-барман

3_img_9633.jpgc_img_9628.jpg2_img_9631.jpga_img_9634.jpg

 

 

Обект: Ресторант “Терес” – позиция: готвач

b_img_9639.jpga_img_9637.jpg

 

Обект: Ресторант “ЛАГУНА” – позиции: Сервитьор-барман и Готвач

b_img_9639.jpg0_img_9649.jpga_img_9637.jpg4_img_9645.jpg3_img_9640.jpg9_img_9647.jpg

 

Обект: Ресторант “Палас” – позиция: сервитьор-барман

 

Обект: Ресторант “Палас” – позиция: готвач

5_img_9538.jpgb_img_9540.jpg6_img_9545.jpgb_img_9542.jpg

 

Приключване на проекта и раздаване на сертификати

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.