Заключителен семинар за обучение по сомелиерство се проведе в семинарната зала на комплекс „Палас” по инициатива на Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм на 13 и 14 юни 2014 г. Обучението се осъществява по проект BG051РО001-4.3.05-0045 Усъвършенстване на професионалните компетенции на учениците от ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък чрез подобряване на условията за образование и обучение в тясно сътрудничество с бизнеса”. От него се възползваха учители от училището, членове на СХРК и ученици.

          Семинарът имаше за цел запознаване с новостите в туристическия бранш, с лектор г-н Михаил Марковски – Председател на Българската Асоциация на професионалните сомелиери.

          Програмата на семинара включваше – сервиране на вина, техника на декантиране, комбинация на виното с храни и представянето му пред клиента.

   Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. 
Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз

        

 

Родителска среща и сертификати за учениците, заминаващи на Кипър

по проект № 2013 - 1- BG1- LEO01- 08884

 „Модерни практики в развитието на туризма”

       На 09.06.2014 г., в 17:00 ч., в ПГЛПТ се състоя среща на родители и ученици с директора на училището и екипа преподаватели, ангажирани по проект „Модерни практики в развитието на туризма”по Секторна програма «Леонардо да Винчи» - провеждане на учебна практика на 15 ученици в хотелски комплекс «Св. Георги» в Пафос, Р Кипър. Учениците ще  практикуват професия стажант – сервитьори, стажант – бармани и помощник – готвачи – със седмична натовареност 30 работни часа.Поводът за срещата бе тържественото връчване на сертификати по английски език за постигнато ниво според Общата Европейска езикова рамка (CEF), резултат от преминатия 100-часов курс по езикова подготовка, с преподавател г-жа Ал. Александрова, на групата ученици, участващи в проекта (15 + 4 резерви).По време на курса и на последвалия изпит учениците се представиха отлично, затова те се чувстват удовлетворени от резултатите и придобития ценен сертификат, важащ във всички страни в Европа. 

         Директорът на училището поздрави всички ученици и техните родители с отличното представяне.  Г-жа Червенкова даде също подробна и точна информация за изискванията относно работното облекло, застраховките, Европейските здравни карти, самото пътуване и др. Отговори също и на запитванията на родители и ученици относно условията за провеждане на учебната практика от 14.07.2013 г. до 04.08.2014 г.Педагогическата подготовка по проекта продължава и с нея ще приключи цялостното предварително обучение на учениците в рамките общо на 120 часа.

            През учебната 2013/2014 год. ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък работи по проект   BG051РО001-3.3.07-0001   „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ”. В проекта участваха 9 ученици от 12а  и 12б класове, обучавани по специалностите „Организация на туризма и свободното време” и „Производство на кулинарни изделия и напитки”.

Учениците проведоха учебните си практики в ресторант „Палас”, ресторант „Лагуна”, ресторант „Терес” и кафе клуб „Тропикана” по позиции „сервитьор-барман” и „Готвач”.

            Наставници на учениците бяха Любомир Ябанджиев, Иван Катанов, Антон Антонов и Мария Колева, а наблюдаващ учител – Мария Чочева.

            Всички ученици успешно приключиха работата си по проекта, за което получиха сертификат за проведена практика на реално работно място.

            Тържественото връчване на сертификатите се проведе на 24.04.2014 год. в актовата зала на училището.


Подкатегории

Да направим училището привлекателно за младите хора