На 21.02.2013 г., в 17:00 ч., в актовата зала на ПГЛПТ се състоя среща на родители и ученици с директора на училището и екипа преподаватели, ангажирани по проект № 2012-1-BG1-LEO01-06810 «Усвояване на съвременни професионални умения в туризма» по Секторна програма «Леонардо да Винчи» - провеждане на учебна практика на 11 ученици като сервитьор-бармани и 4 като помощник-готвачи в хотелски комплекс «Св. Георги» в Пафос, Р Кипър.

Поводът за срещата бе тържественото връчване на сертификати по английски език за постигнато ниво според Общата Европейска езикова рамка (CEF), резултат от преминатия 100-часов курс по езикова подготовка, с преподавател г-жа Ал. Александрова, на групата ученици, участващи в проекта (15 + 4 резерви).

По време на курса и на последвалия изпит учениците се представиха отлично, затова те се чувстват удовлетворени от резултатите и придобития ценен сертификат, важащ във всички страни в Европа.

Директорът на училището поздрави всички ученици и техните родители с отличното представяне.  Тя даде също подробна и точна информация за изискванията относно работното облекло, застраховките, Европейските здравни карти, самото пътуване и др. Отговори също и на запитванията на родители и ученици относно условията за провеждане на учебната практика от 31.03.2013 г. до 21.04.2013 г.

Педагогическата подготовка по проекта продължава и с нея ще приключи цялостното предварително обучение на учениците в рамките общо на 120 часа.

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

 

На 19.02.2013г. от 9:00 ч. групата ученици, одобрени за провеждане на първоначално професионално обучение (IVT) по проект № 2012-1-BG1-LEO01-06810 „Усвояване на съвременни професионални учения в туризма” в Р Кипър, премина педагогическа подготовка за практиката си в Р Кипър. Целта на обучението е да се обърне внимание на изискванията към  учениците за провеждане на практическото обучение както от страна на изпращащата (ПГЛПТ), така и от страна на приемащата учениците организация - партньор по проекта.


 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

         На 07.02.2013г. и 14.02.2013 год. групата ученици, одобрени за провеждане на първоначално професионално обучение (IVT) по проект № 2012-1-BG1-LEO01-06810 „Усвояване на съвременни професионални учения в туризма” в Р Кипър проведе обучение по история, бит и култура на Р Кипър. Целите на обучението е да се подготвят учениците за срещата на двете култури и се възпита чувство на уважение към историята на страната, което е предпоставка за пълноценен диалог с партньорите.Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

 

            На 06.02.2013 год. и 13.02.2013 год. групата ученици, одобрени за провеждане на първоначално професионално обучение (IVT) по проект № 2012-1-BG1-LEO01-06810 „Усвояване на съвременни професионални учения в туризма”  в Р Кипър, проведе обучение по културна подготовка. Старши преподавателят  по география и икономика Тома Башкехайов запозна учениците с особеностите на географското положение, природната среда, населението, селищата, политическата и стопанска организация и туристическите ресурси на страната.

Целите на културната подготовка осъществена чрез презентация е разширяване на географските познания, систематизиране, задълбочаване и обобщаване на знанията за природната, социално-икономическата и политическата география на Р Кипър.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

 

             В периода от 06.11.2012 год. до 03.02.2013 год. ученици от ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък преминаха 100 часово обучение по езикова подготовка по проект № 2012-1-BG1-LEO01-06810 „Усвояване на съвременни професионални умения в туризма”. Под ръководството на г-жа Александра Александрова – старши учител по английски език, учениците получиха обща езикова подготовка, усвоиха необходимата лексика за поддържане на разговор по общи и ежедневни теми, затвърдиха граматичните правила, усвоиха  специфична лексика и терминология, запознаха се с традициите и  начина на живот на Р Кипър. Проверката и оценката на знанията бе осъществена с провеждане на финален изпит в края на курса на обучение. Окончателното класиране на ползвателите по проекта, осъществено от комисия, назначена със заповед №2/15.10.2012 год. на директора на гимназията, включва следните ученици:

1.      Георги Красимиров Антонов
2.      Боян Рафин Маганджиев
3.      Златина Денкова Иванова
4.      Айхан Алиев Еминов
5.      Деница Валериева Илиева
6.      Екатерина Георгиева Чугърска
7.      
Калин Тинков Стоянов
8.      Златина Георгиева Найденова
9.      Диана Георгиева Цанекова
10.  Радостина Стоянова Гачева
11.  Златина Георгиева Михалева
12.  Цветелина Илкова Цонева
13.  Ивелина Василева Василева
14.  Йордан Петров Петров
15.   Габриела  Емилова Христова 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Подкатегории

Да направим училището привлекателно за младите хора